Ny versjon av Vortex (versjon 3.16)

Nye semestersider hvor det bl.a. er enklere å finne det viktigste innholdet og enklere å legge ut beskjeder, mer brukervennlig redigering av emnesider og emnegrupper, nye emnebeskrivelser og emnegrupper inkludert forbedrede listinger.

Hva er nytt i denne versjonen?

Nye semestersider

Enklere for studentene å finne det viktigste innholdet

De viktigste innholdselementene (timeplan, pensumliste og tid og sted for eksamen) er tydeligere prioritert på siden.

Enda enklere å legge ut en beskjed

Foreleser kan nå legge ut nye beskjeder til studentene uten å gå inn i administrasjons­grensesnittet til Vortex i det hele tatt.

Etter innlogging kan du legge ut en ny beskjed med bare to klikk.

Studentene vil naturligvis fortsatt finne beskjeder fra sine emner på forsiden til UiO selv om den tekniske løsningen for beskjeder nå er byttet ut.

Layout på siden tilpasser seg innholdet automatisk

For å bedre utnytte plassen på siden blir ressurslenker plassert i høyrespalten så lenge det er få av dem.

Når antallet ressurslenker overstiger 5 blir de automatisk plassert i hovedspalten og beskjedene blir flyttet til høyrespalten.

Hvis du ønsker en bestemt plassering av beskjeder er det mulig å overstyre denne automatiske plasseringen.

Andre forbedringer på semestersidene

 • Timeplan og detaljert undervisningsplan er slått sammen til et dokument
 • Pensumliste blir flatet ut til vanlig artikkel med alle formateringsmuligheter
 • Standardlenke fra semesterside til Fronter for emner som bruker det
 • Mulig å la studenter kommentere på beskjeder
 • Kuttet egen side for kontakt - mindre vedlikehold for publisister
 • Mulig å angi at et emne følger samme undervisning som et annet emne

Mer brukervennlig redigering av alle emnesider og emnegrupper

Rik redigering med bedre muligheter for å sette inn bilder, lyd og video

Malene for emner og emnegrupper har nå den samme rike redigeringen som vanlige artikler og forsider. Det gjør redigeringen både enklere og mer funksjonell bl.a. ved at det blir mulig å sette inn tabeller, bilder, lyd og video m.m. på samme måte som på alle andre UiO-nettsider.

Felles informasjon om et emne redigeres ett sted

Informasjon som er felles for alle nettsidene til et bestemt emne redigerer du nå ett sted (på emnemappa). Undersider som pensumliste og timeplan for emne viser da automatisk frem felles informasjon som emnekode og emnenavn.

Enklere redigering av fellestekster

Last ned mediefil

For å gjøre det enklere å vedlikeholde informasjon som gjelder mange emner er det tilrettelagt for en rekke fellestekster på de ulike emnesidene.

I den nye løsningen får du umiddelbar forhåndvisning av valgte fellestekst slik at det blir enklere å velge riktig fellestekst med en gang.


Nye emnebeskrivelser

 • Standardisert måte å si at et emne er videreført under en annen emnekode
 • Nye emnemapper kan nå opprettes gjennom "Ny mappe" (isteden for med egen knapp) på samme måte som alle andre mapper
 • Mulig å legge inn informasjon om pris på emner som koster penger
 • I lenker til nedlagte emner er informasjon om at emnet er nedlagt en del av lenketeksten
 • Lenker kun opp de mest aktuelle semestersidene. Eldre semestersider er skjult bak en "Vis flere"-lenke

Nye emnelistinger

Last ned mediefil
 • Mulig å se kun bachelor, master eller phd-emner for hvert fagområde
 • Enkelt å finne nedlagte emner for et gitt fagområde

Nye emnegrupper og listinger

Også emnegrupper og listingene er migrert til ny teknisk løsning.


Andre feilrettinger og forbedringer

 • Bedre feilmelding ved lagringsproblemer når du bytter nett
 • Egne ikoner for filer av typen .dmg, .zip og .jar
 • Hjelpetekst på rapporten over populære søk

Detaljert oversikt over endringer

Studier

 • [VTK-3029] - Emner: ny dokumenttype - emne
 • [VTK-3071] - Emner: ny mappetype - Emnelisting
 • [VTK-3091] - Referansekomponenten gir feil referanse
 • [VTK-3097] - Tittel-uttrekk feiler for tid-og-sted.html (plain XHTML dokument)
 • [VTK-3175] - Fjerne mellomrom som forekommer ved bruk av referansekomponenten
 • [VTK-3148] - Referansekomponenten bør lenke opp også emner som har status som nedlagt
 • [VTK-3181] - Bug når skjuler active accordion-tab i Hvordan søke-dokument
 • [VTK-3182] - Søknadsfrist og opptak: Viser fellestekster på visning men ikke redigering
 • [VTK-3184] - Emner: Lage funksjonalitet for aggregering i Emnelisting
 • [VTK-3192] - Fjerne uri fra referansekomponent for emner og legge til nye dokumenttyper
 • [VTK-3168] - Fjerne avhengighet mot ressurstype for fellestekst visning på redigeringsflappen
 • [VTK-3180] - UB-Mapping-komponent
 • [VTK-3186] - Karriereintervjuer på studieretningsforsiden
 • [VTK-3200] - Tilpasse minestudier-widget til nye emne-dokumenttyper
 • [VTK-3153] - Studier - Front-end for nye dokumenttyper
 • [VTK-3212] - Studier: Forbedringer basert på tilbakemelding
 • [VTK-3204] - Emnesøk på ikke-eksisterende emner gir 500-feil
 • [VTK-3214] - Solr-søk på emner må oppdateres for nye dokumenttyper
 • [VTK-3228] - Mindre justeringer på emnebeskrivelse
 • [VTK-3230] - Mangler, forbedringer og bugs for studier
 • [VTK-3231] - Front-end - Mangler, forbedringer og bugs for studier

Søk

 • [VTK-3173] - Enhetssøk - Skope søk innenfor enhetskode
 • [VTK-3174] - Håndtering av emneord i personsøk
 • [VTK-3189] - Enhetsøk - Oppskopingslenker

Andre feilrettinger og forbedringer

 • [VTK-3152] - Når du redigerer en beskjed så er tittelen på beskjed-vinduet "Ny beskjed"
 • [VTK-3176] - Gi riktig tekst ved listing av deltakere for prosjekter
 • [VTK-3177] - Ikoner for .dmg, .zip og .jar
 • [VTK-3178] - Redigering: Forhåndsvisning av bilde er ikke skjult i forsidemal når du setter inn ny boks
 • [VTK-3199] - Manglende tilbakemelding ved AJAX-lagre i editor når feiler med statuskode 0
 • [VTK-3109] - Infotekst med tooltip på rapporten over populære søk
 • [VTK-3162] - Lenkesjekkrapport: vurdere å ikke vise fram status=ERROR som lenkefeil
 • [VTK-3171] - Preview loader lenge ved bruk av video
 • [VTK-3194] - WebDAV mulighet for root til å sette ACL uten principal validering
 • [VTK-3211] - Preview popup iframe resize
 • [VTK-3221] - TL-feilmelding i logg på nyweb4
 • [VTK-3213] - Mulighet å hente ut ressurstypen også i dekoreringsrammeverket
 • [VTK-3215] - Trenger en måte å få oppdatert evaluerte arvbare properties ved lagring med WebDAV
 • [VTK-3222] - Mulighet for å sette deler av navnerom i read-only
 • [VTK-3205] - Escaping-bug innført i portal-søk ifm. med innføring av SimpleTemplate
 • [VTK-3225] - BreadcrumbMenu: Mapper blir skjult selv om man står på dem
 • [VTK-3226] - Fikse filtrering i BreadCrumbMenuComponent ved bruk av loadChildren
Publisert 18. mars 2013 20:00 - Sist endret 17. juni 2015 17:33