ANT2211 – Den augusteiske gullalder - påbygning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar sikte på å gi studentene en innføring i den såkalte augusteiske gullalder. Under keiser Augustus (30 f.Kr. til 14. e. Kr.) nådde den romerske kultur et høydeunkt på det litterære, det arkitektoniske og det kunsthistoriske området. Også historisk sett er perioden interessant idet Augustus må sies å være den egentlige skaper av det romerske keiserriket. Studentene kan velge forskjellige vinklinger alt etter deres interesser. De vil få oppgaver innen historie, litteratur og kunsthistorie/arkeologi. Vi håper at studentene gjennom sine forskjellige interesser kan berike hverandre og gi hverandre dypere forståelse av hele epoken.

Se forøvrig nettsidene til Det norske institutt i Roma

Hva lærer du?

Emnet tar sikte på å gi studentene en dypere forståelse av de historiske, litterære, kunsthistoriske og urbanistiske aspekter ved den augusteiske kultur.

Opptak og adgangsregulering

Emnet bygger på ANT2210 - Den augusteiske gullalder - 10 studiepoeng, og eksamen gis kun til studenter som har opptak til ANT2210. ANT2210 har opptak gjennom SøknadsWeb med frist 1. november. Les mer om forkunnskapskrav, søknadsprosedyre og frister på emnesiden til ANT2210.

Studenter som har fulgt undervisning i ANT2210 og avlagt gyldig eksamen semesteret i forveien, kan søke studiekonsulenten om å få avlegge eksamen i ANT2211.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet ANT2211 bygger på ANT2210 – Den augusteiske gullalder, og må tas sammen med dette.

Undervisning

Undervisningen er sammenfallende med ANT2210 – Den augusteiske gullalder

Eksamen

Semesteroppgave på maksimum 5 sider (2300 tegn uten mellomrom per side) med innlevering i Inspera.

Det er en forutsetning at du skriver oppgaven din innenfor et annet emne enn det du skriver om i forbindelse med ANT2210. Det vil si at dersom du har valgt et arkeologisk emne på ANT2210, må du velge et emne innenfor historie eller litteratur på ANT2211.

Når du skriver semesteroppgave, har du i tillegg krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til semesteroppgaven og at utkastet tilfredsstiller visse minimuskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt i forbindelse med undervisningen.

Tidligere eksamensoppgaver

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Evaluering av emnet

Instituttet har samlet alle sine emneevalueringer på instituttets studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår