Teknologisystemer

Viser 1–33 av 33 emner
Emne Studiepoeng
TEK4040 – Matematisk modellering av dynamiske systemer (10 studiepoeng) 10
TEK5360 – Numerisk simulering av solceller og andre halvlederkomponenter (10 studiepoeng) 10
TEK5550 – Avanserte områder innen kryptologi (10 studiepoeng) 10
TEK9360 – Numerisk simulering av solceller og andre halvlederkomponenter (10 studiepoeng) 10
TEK9550 – Avanserte områder innen kryptologi (10 studiepoeng) 10
UNIK4150 – Antenner og radiobølgeutbredelse (10 studiepoeng) 10
UNIK4190 – Informasjonsteori og feilkontroll (10 studiepoeng) 10
UNIK4290 – Mobilitet i Internett og ad-hoc nettverk (10 studiepoeng) 10
UNIK4330 – Avbildning og deteksjon av optisk og infrarød stråling (10 studiepoeng) 10
UNIK4390 – Laserfysikk og ulineær optikk (10 studiepoeng) 10
UNIK4440 – Fjernmåling med radar (10 studiepoeng) 10
UNIK4660 – Visualisering av vitenskapelige data (10 studiepoeng) 10
UNIK4690 – Maskinsyn (10 studiepoeng) 10
UNIK4750 – Målbar sikkerhet for tingenes internett (10 studiepoeng) 10
UNIK4770 – Avanserte områder innen kryptologi (10 studiepoeng) 10
UNIK4820 – Energisystemanalyse: Modellering, metoder og scenarioer (10 studiepoeng) 10
UNIK4830 – Solenergisystemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4840 – Nøytronspredning i materialforskning - med laboratorieøvelser (10 studiepoeng) 10
UNIK4845 – Nøytronspredning i materialforskning - en innføring (5 studiepoeng) 5
UNIK4910 – Vibrasjonsanalyse (10 studiepoeng) 10
UNIK9290 – Mobilitet i Internett og ad-hoc nettverk (10 studiepoeng) 10
UNIK9330 – Avbildning og deteksjon av optisk og infrarød stråling (10 studiepoeng) 10
UNIK9390 – Laserfysikk og ulineær optikk (10 studiepoeng) 10
UNIK9440 – Fjernmåling med radar (10 studiepoeng) 10
UNIK9660 – Visualisering av vitenskapelige data (10 studiepoeng) 10
UNIK9690 – Maskinsyn (10 studiepoeng) 10
UNIK9750 – Utvalgte emner innen målbar sikkerhet for tingenes internett (10 studiepoeng) 10
UNIK9770 – Avanserte områder innen kryptologi (10 studiepoeng) 10
UNIK9820 – Energisystemanalyse: Modellering, metoder og scenarioer (10 studiepoeng) 10
UNIK9830 – Solenergisystemer (10 studiepoeng) 10
UNIK9840 – Nøytronspredning i materialforskning - med laboratorieøvelser (10 studiepoeng) 10
UNIK9845 – Nøytronspredning i materialforskning - en innføring (5 studiepoeng) 5
UNIK9930 – Turbulence Theory (10 studiepoeng) 10