Teknologisystemer

Viser 1–31 av 31 emner
Emne Studiepoeng
TEK5360 - Numerisk simulering av solceller og andre halvlederkomponenter (10 studiepoeng) 10
TEK9360 - Numerisk simulering av solceller og andre halvlederkomponenter (10 studiepoeng) 10
UNIK4150 - Antenner og radiobølgeutbredelse (10 studiepoeng) 10
UNIK4190 - Informasjonsteori og feilkontroll (10 studiepoeng) 10
UNIK4280 - Ytelsesanalyse (10 studiepoeng) 10
UNIK4290 - Mobilitet i Internett og ad-hoc nettverk (10 studiepoeng) 10
UNIK4330 - Avbildning og deteksjon av optisk og infrarød stråling (10 studiepoeng) 10
UNIK4390 - Laserfysikk og ulineær optikk (10 studiepoeng) 10
UNIK4440 - Fjernmåling med radar (10 studiepoeng) 10
UNIK4660 - Visualisering av vitenskapelige data (10 studiepoeng) 10
UNIK4690 - Maskinsyn (10 studiepoeng) 10
UNIK4750 - Målbar sikkerhet for tingenes internett (10 studiepoeng) 10
UNIK4770 - Avanserte områder innen kryptologi (10 studiepoeng) 10
UNIK4820 - Energisystemanalyse: Modellering, metoder og scenarioer (10 studiepoeng) 10
UNIK4830 - Solenergisystemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4840 - Nøytronspredning i materialforskning - med laboratorieøvelser (10 studiepoeng) 10
UNIK4845 - Nøytronspredning i materialforskning - en innføring (5 studiepoeng) 5
UNIK4910 - Vibrasjonsanalyse (10 studiepoeng) 10
UNIK9290 - Mobilitet i Internett og ad-hoc nettverk (10 studiepoeng) 10
UNIK9330 - Avbildning og deteksjon av optisk og infrarød stråling (10 studiepoeng) 10
UNIK9390 - Laserfysikk og ulineær optikk (10 studiepoeng) 10
UNIK9440 - Fjernmåling med radar (10 studiepoeng) 10
UNIK9660 - Visualisering av vitenskapelige data (10 studiepoeng) 10
UNIK9690 - Maskinsyn (10 studiepoeng) 10
UNIK9750 - Utvalgte emner innen målbar sikkerhet for tingenes internett (10 studiepoeng) 10
UNIK9770 - Avanserte områder innen kryptologi (10 studiepoeng) 10
UNIK9820 - Energisystemanalyse: Modellering, metoder og scenarioer (10 studiepoeng) 10
UNIK9830 - Solenergisystemer (10 studiepoeng) 10
UNIK9840 - Nøytronspredning i materialforskning - med laboratorieøvelser (10 studiepoeng) 10
UNIK9845 - Nøytronspredning i materialforskning - en innføring (5 studiepoeng) 5
UNIK9930 - Turbulence Theory (10 studiepoeng) 10