Emner innen sosiologi og samfunnsgeografi

Viser 1–34 av 34 emner
Emne Studiepoeng
DEVG4050 – Individual Reading List (20 studiepoeng) 20
DEVG4090 – Master Thesis (60 studiepoeng) 60
HGO4010 – Qualitative method (10 studiepoeng) 10
HGO4011 – Philosophy and methodology of human geography (10 studiepoeng) 10
HGO4040 – Individual reading list (10 studiepoeng) 10
HGO4080 – Master's thesis 30 credits (30 studiepoeng) 30
HGO4090 – Master's thesis 60 credits (60 studiepoeng) 60
HGO4201 – Urbanism - urban structures and trends (10 studiepoeng) 10
HGO4202 – Urbanism - urban policies and planning (10 studiepoeng) 10
HGO4203 – Sustainable urban transformations (10 studiepoeng) 10
HGO4301 – The social dimensions of climate change (10 studiepoeng) 10
HGO4302 – Transformations to Sustainability (10 studiepoeng) 10
HGO4401 – Democratization and civil society in developing countries (10 studiepoeng) 10
HGO4501 – Development (10 studiepoeng) 10
HGO4601 – Economic geography: Institutions, evolution and sustainability transitions (10 studiepoeng) 10
HGO4604 – Labour geographies (10 studiepoeng) 10
HGO4605 – Transformations in the global economy: value chains and production networks (10 studiepoeng) 10
HGO4940 – Geographic Information Systems (10 studiepoeng) 10
SGO4080 – Masteroppgave 30 studiepoeng (30 studiepoeng) 30
SGO4090 – Masteroppgave 60 studiepoeng (60 studiepoeng) 60
SOS4001 – Sosiologisk teori (10 studiepoeng) 10
SOS4010 – Kvalitativ metode (10 studiepoeng) 10
SOS4013 – Klasse og ulikhet - sentrale debatter (10 studiepoeng) 10
SOS4020 – Kvantitativ metode (10 studiepoeng) 10
SOS4021 – Research Designs for Causal Inference (10 studiepoeng) 10
SOS4022 – Advanced Statistical Methods (10 studiepoeng) 10
SOS4050 – Metodologi- og prosjektseminar (10 studiepoeng) 10
SOS4090 – Masteroppgave i sosiologi (60 studiepoeng) 60
SOS4100 – Social Inequality in the 21st Century: Egalitarian Norway in Comparative Perspective (10 studiepoeng) 10
SOS4200 – Arbeidsliv og velferdsstat (10 studiepoeng) 10
SOS4301 – Marginalisering, kriminalitet, kontroll (10 studiepoeng) 10
SOS4402 – Familie og livsløp (10 studiepoeng) 10
SOS4510 – Cultural and Political Participation (10 studiepoeng) 10
SOSGEO4800 – Cultural differences, migration and integration (10 studiepoeng) 10