Kommunikasjon, design og læring (studieretning)

Studieretningen Kommunikasjon, design og læring er et tverrfaglig, 2-årig heltidsstudium som retter seg mot IKT og læring generelt og som inneholder sosiale medier og pedagogikk, med anvendelse i tre tematiske områder: 1) skole og utdanning, 2) arbeidsliv og 3) kultursektoren. Studieretningen kombinerer praksis og teori, og du får dermed en utdanning som både er jobbrelatert og forskningsbasert.

Studieretningen hører til programmet

Pedagogikk (master - to år)

Kontakt oss

Har du spørsmål om denne studieretningen?

Denne studieretningen har praksis

Unikt samarbeid mellom KDL og University of Tennessee

Nasjonalmuseet for kunst nyter godt av unikt samarbeidsprosjekt der studenter fra KDL er viktige deltakere.