Beregninger og simuleringer

Abel beregningsklynge

Forskere kan bruke Abel til krevende beregningsoppgaver som normalt ikke lar seg håndtere på vanlig arbeidsplassutstyr. Les mer om Abel, få informasjon om hvordan du får tilgang og les veiledninger for bruk av regneressursen .

Lifeportal

Lifeportal gir enkel tilgang til tungregningsressurser for forskere innenfor livsvitenskapene. Dokumentasjonen av Lifeportal foreligger foreløpig kun på engelsk.

Rådgivning til prosessen

- fra A til Å i beregningsprosessen

Vi kan være med tidlig i prosessen med å oppnå en strømlineformet og sømløs overgang fra arbeidsplassberegning (små datasett og utvikling) til fullskala beregninger på abel.

Arbeidsplasstøtte

Arbeidsplassmaskiner er i dag så raske at de kan brukes til en del vitenskapelige beregninger. Seksjon for IT-støtte til forskning har mye erfaring med beregninger på store systemer som kan være til stor hjelp også på maskiner som dag er små, men som for bare få år siden var typisk tungregning.

Hvem kontakter jeg?

 Trenger du hjelp fra noen, men vet ikke hvem?

Driftsmeldinger

Det føres en logg over driftshendelser.

Kurs

Kurs arrangeres jevnlig for nye og viderekomne brukere.

Aktuelt

  • Abel Newsletter #1, 2017 3. feb. 2017 13:02

    Spring course week, application deadline for CPU time through Notur, interesting conferences and external courses, along with the usual list of updated tools and applications now available on Abel or in the Lifeportal.

  • Abel Newsletter #2, 2016 18. aug. 2016 12:10

    Fall course week, application deadline for CPU time through Notur, interesting conferences and external courses, along with the usual list of updated tools and applications now available on Abel or in the Lifeportal.