English version of this page

Nyhetsbrev fra UiO:Livsvitenskap juni 2019

Det nye livsvitenskapsbygget ved UiO

Prosess for tematiske områder i gang

Bildet kan inneholde: eiendom, arkitektur, bygning, eiendom, mixed-bruk.Livsvitenskapsbygget blir Norges største forsknings- og undervisningsbygg når det står ferdig i 2024. I løpet av det neste året skal UiO komme fram til hvilke tematiske områder som skal prege bygget.
– Om det blir hjernehelse, nevrologiske sykdommer, antibiotikaresistens eller noe helt annet, det vet vi først om et år, sier UiOs viserektor for forskning og innovasjon, Per Morten Sandset. Han har sendt bestillinger til både fakulteter og UiO:Livsvitenskap.

Miljøvennlig bygg og miljøvennlig byggeplass med ministerbesøk

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland prøvde verdens første elektriske gravemaskin på livsvitenskapstomta 6. juni. Prosjektleder hos byggherre Statsbygg, Per Roger Johansen, og UiOs rektor, Svein Stølen, var til stede og informerte om byggeprosjektet. 

Biomangfold, ville blomster og bier på programmet for barnehagebarn

Bildet kan inneholde: blomst, vår, anlegg, barn, lykkelig.Hvorfor trenger vi ville blomster og bier? Det fikk barna i Universitetsbarnehagen utforske da UiO:Livsvitenskap og Bymiljøetaten inviterte dem til å være bier for en dag i en av byens blomsterenger. Anledningen var Biomangfoldsuka som går av stabelen denne uka som en del av Oslo europeisk miljøhovedstad 2019.

Finansieringsmuligheter UiO:Livsvitenskap

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje.Det er ønskelig at forskere fra både medisin, naturvitenskap, humaniora og samfunnsvitenskap ved UiO benytter seg av finansieringsmulighetene.

Aktive utlysninger

Arrangementer

Nytt om nye tverrfaglige forskningsgrupper – konvergensmiljø

I mars utpekte UiO:Livsvitenskap åtte nye tverrfaglige forskningsgrupper som skal løse store samfunnsutfordringer. 

Anders Jahres medisinske pris for yngre forskere 2019 til forsker i konvergensmiljø som forsker på mentale lidelser

Lars Tjelta Westlye ved Psykologisk institutt mottar Anders Jahres medisinske pris for yngre forskere. Westlye er en av hovedforskerne i UiO:Livsvitenskaps konvergensmiljø MultiModal Mental Models: converging approaches from genomes to mental illness and interplay with psychosocial stressors (4MENT). Vi gratulerer!

Ledige stillinger i konvergensmiljøene

Konvergensmiljøene har fått midler fra UiO:Livsvitenskap til totalt 29 stipendiat- og postdoktorstillinger.

Symbol UiO:LivsvitenskapMeld deg på nyhetsbrevet.

Følg UiO:Livsvitenskap på Twitter.

Personvernerklæring UiO:Livsvitenskaps nyhetsbrev.

Av Norunn K. Torheim
Publisert 19. juni 2019 10:32 - Sist endret 19. juni 2019 10:32