Støtteordninger UiO:Livsvitenskap

UiO:Livsvitenskap har ulike støtteordninger innen forskning, utdanning og innovasjon som skal bidra til å styrke livsvitenskap ved UiO. 

Liste av finansieringsordninger

Det er ønskelig at forskere fra både medisin, naturvitenskap, humaniora og samfunnsvitenskap ved UiO benytter seg av finansieringsmulighetene.

Oversikt finansieringsmuligheter UiO:Livsvitenskap

Type utlysning Hyppighet Neste utlysning Eksempel på tidligere utlysning og resultat av utlysning*
Tverrfaglige forskningsgrupper –konvergensmiljø Etter planen annet hvert år Prosessen starter etter planen våren 2020 og går hele høsten 2020 med tildeling våren 2021

Utlysning 2018

Resultat 2019

Innovasjonsprosjekt SPARK Norway Årlig Høsten 2019

Utlysning 2018

Resultat 2019

Sommerprosjekt Årlig Vinteren 2019/2020

Utlysning 2018

Resultat  2019

Innovasjonsprosjekt for studenter Etter planen årlig Våren 2020

Utlysning 2019

Resultat ikke klart ennå

Internasjonalisering  To ganger årlig med frist 1. juni og 1. desember Åpner oktober 2019 med søknadsfrist 1. desember 2019 Utlysning våren 2019
Arrangement To ganger årlig med frist 1. juni og 1. desember Åpner oktober 2019 med søknadsfrist 1. desember 2019 Utlysning våren 2019
Åpen utlysing ingen frist ingen frist, ta kontakt med UiO:Livsvitenskap for å diskutere din idé Gjeldende utlysning.
På bakgrunn av tilbakemeldinger vi fikk på informasjonsmøter i mai/juni og innkomne søknader, ble utlysningen revidert 19. juni 2019 for å tydeliggjøre hensikten med den åpne utlysningen.

*Merk at vi for hver utlysningsrunde går vi gjennom utlysningstekstene, så kommende utlysninger kan ha andre kriterier enn tidligere utlysninger.

Carl Henrik Gørbitz i audiotrium på HF
Direktør for UiO:Livsvitenskap, Carl Henrik Gørbitz, har informert om satsingens støtteordninger på frokostmøter over hele UiO. Her fra informasjonsmøtet spesielt beregnet på Det humanistiske fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet. 
Av Norunn K. Torheim
Publisert 19. juni 2019 08:38 - Sist endret 19. juni 2019 20:30