God jul fra LINK

Julen nærmer seg og LINK ser tilbake på et hektisk og begivenhetsrikt år – mens vi ivrig ser frem til 2020! For oss i LINK har innflytning i nye lokaler i Georg Sverdrups Hus vært en viktig begivenhet, og de nye lokalene bidrar ikke minst til at hele UiOs senter for læring og utdanning har fått en sentral plassering på campus som gjør både fysiske møter og erfaringsutveksling på tvers av UiO enklere. For de som ønsker er det bare å komme innom for å ta en prat om undervisning og læring over en kopp kaffe.

I 2019 har LINK – som vanlig - hatt mange (ny-)ansatte innom den universitetspedagogiske utdanningen, og vi opplever at tilbudet etterspørres både hos faste, midlertidig, og engelskspråklig ansatte. Dette tilbudet blir i 2020 styrket ytterligere ved at vi fokuserer enda mer på hvordan teknologi og studenters læring kan koples bedre, og gjennom nye kurstilbud. En ambisjon for året som kommer er ikke minst at deltakerne skal få økt anledning til å drive lokalt utviklingsarbeid som en integrert del av deres kompetanseutvikling.

Digitalisering og ny teknologi endrer også studentenes læringsprosesser, og i 2020 satser LINK enda mer på å profesjonalisere støtten til fakultetene og enhetene i deres arbeid for fornyelse av undervisningen. Eksterne midler utgjør et viktig insentiv i denne prosessen, og vi i LINK vil arrangere flere idéklekkerier og arbeide sammen med fagmiljøene for at UiO fortsatt skal få god uttelling på de søknader vi sender fra oss på utdanningssiden.

En viktig ambisjon for LINK er å bidra til koordinering, erfaringsutveksling og synergi på utdanningsfeltet. Besøk derfor våre hjemmesider jevnlig for å finne mer informasjon; LINK har en egen notatserie (F-LINK) hvor det jevnlig kommer nye utgivelser på aktuelle tema for undervisning og læring, på ressurssiden finnes det også flere eksempelvideoer man kan inspireres av, og det finnes informasjon om hva LINK kan bidra med når det gjelder utvikling av åpne og fleksible nettbaserte undervisningstilbud. 

LINK ønsker alle samarbeidspartnere en riktig god jul – med ønske om et fortsatt godt samarbeid i 2020!

Publisert 20. des. 2019 09:41 - Sist endret 19. sep. 2022 14:10