En liten påskehilsen fra LINK

En liten påskehilsen i disse annerledestider fra leder i LINK, Bjørn Stensaker

illustrasjon rosa, teknologi, elektronisk apparat, rektangel, bilderamme.

Mars måned var en annerledes måned også for LINK. De fleste av våre regulære aktiviteter har blitt erstattet av arbeid for å bistå UiO i den digitale transformasjonen som vi har vært vitne til. LINK har vært involvert i mange aktiviteter: vi har hjulpet til med å utvikle UiOs ressurssider på nett, vi har bemannet UiOs pedagogiske «Help-desk», vi har bidratt til koordinering og gjennomføring av de mange initiativ og prosjekter som har vært igangsatt.

Etter påske er vi kanskje over i en annen fase – en fase der behovet for gjennomtenkning av hvordan vi nå skal legge opp undervisningen i et litt mer langsiktig perspektiv etter hvert vil ta over fra fasen hvor alt handlet om «å komme seg på nett». Skiftet i perspektiv fra det å komme seg på nett til hvordan vi best kan tilby hensiktsmessig og relevant undervisning på nett er utfordrende. Vi har allerede indikasjoner på at mange studenter sliter med motivasjon, at mangelen på tette sosiale relasjoner også går utover læringen, at tilbakemeldinger savnes.

Digital undervisning medfører nye utfordringer. Rådet fra LINK å ta med inn i påsken er at mer uformelle digitale møteplasser, faste digitale treffetider og andre lavterskeltilbud kan gi studentene følelsen av å bli sett og en anledning til å se og snakke med andre studenter på en måte som mer formalisert digital undervisning ikke legger så mye til rette for. Ikke minst kan slike uformelle møteplasser være en mulighet også for lærere til å få tilbakemelding på egen undervisning.

Etter påske står også eksamen for tur i mange fag, studieprogrammer og emner. UiO arbeider med å styrke ressurssidene på nett for å inspirere og bistå alle de som nå må utvikle nye eksamensformer, og LINK bistår med utviklingen av disse ressursene. Gode ideer og initiativ som her kan formidles videre til andre ved UiO tas imot med takk! I den digitale dugnaden er vi avhengig av hverandre!

Bjørn Stensaker

Leder i LINK

Publisert 8. apr. 2020 10:38 - Sist endret 19. sep. 2022 14:06