Julehilsen fra LINK

Med denne hilsenen ønsker LINK alle samarbeidspartnere og venner en riktig, god jul! Les om planer og tanker vi har for 2021.

Det lakker og lir mot en velfortjent pust i bakken for de fleste av oss. Året som har gått har vært alt annet enn normalt, men vi har kommet oss gjennom det og kan se tilbake på et år med mange nye erfaringer, ny kunnskap og kompetanse, og med en stor dose stolthet over at vi sammen har gjort det vi kan for å gjøre det beste ut av en unormal situasjon. I dette brevet ser vi frem mot semesterstart i januar og ser litt på hvilke tiltak LINK setter i gang når vi er tilbake etter ferien, samt deler noen tanker om hva som blir fokus for hele det kommende semesteret.

Snakk Om: Digital undervisning – hva fungerer?

Snakk Om: fortsetter med nye seminarer våren 2021. Vi har opplevd godt besøkte samlinger hvor deltakere er ivrige etter å dele sine erfaringer og sammen diskutere ulike perspektiver på utdanning og undervisning.

Temaet for årets første Snakk Om: er digital undervisning. Etter halvannet semester med digital undervisning har mange gjort seg erfaringer knyttet til den nye situasjonen som innebærer at majoriteten av undervisningen og samhandlingen har blitt digital. Det har ofte vært et fokus på hvordan digital undervisning er bra eller dårlig i forhold til fysisk undervisning, men i dette seminaret ønsker vi å løfte blikket og se på hva som faktisk fungerer når undervisningen er digital. I seminaret vil vi se på tematikken med både forsker-, underviser- og studentøyne for å forhåpentligvis finne en enighet om hvilke grep vi kan gjøre som faktisk fungerer.

Tidspunktet for seminaret er 15.januar kl 13-14, og påmelding og mer informasjon finner du ved å klikke på lenken i overskriften.

Workshop i tre deler: Læringsassistenter og seminar- og gruppeundervisning

Siden mye av undervisningen i vårsemesteret fortsatt vil foregå på digitale flater, vil ulike former for seminar- og gruppeundervisning, samt læringsaktiviteter i grupper støttet av læringsassistenter, være avgjørende for å bidra til motivasjon, læring og ikke minst faglig-sosial tilhørighet. LINK har to tilbud planlagt for våren innen dette området: 1) en workshopserie som handler om involvering og opplæring av læringsassistenter, 2) en workshopserie rettet mot seminar- og gruppeundervisning. I begge typer av workshops vil vi ha et særskilt fokus på pedagogisk bruk av digitale verktøy, læringsmiljø, læringsaktiviteter og oppgaver som kan være egnet til slike læringssituasjoner. I tillegg vil vi jobbe med integrering av aktivitetene i emne/kurs, samt roller, samarbeid og ansvarsfordeling. 

Utfyllende informasjon, tidspunkt og påmelding finner du ved å klikke på lenkene over.

Pedagogiske verksteder i samarbeid med UiO:Helpdesk

I januar vil LINK, i samarbeid med UiO:Helpdesk, arrangere ulike pedagogiske verksteder hvor du som underviser kan komme med det du har planlagt/tenkt på for semesteret, og hvor du kan få hjelp til det du måtte behøve av teknisk eller pedagogisk art. Datoer og tidspunkt for verkstedene er ikke helt spikret i skrivende stund, men følg med på uio.no/link/arrangementer den første uken i januar for å finne de datoene som passer for deg.

UiO lyser ut midler til gode prosjekter innen IT i utdanning for 2021

2020 har gitt UiO som organisasjon og enkeltundervisere som fagpersoner en uvurderlig erfaring i bruk av IT i utdanning. På bakgrunn av dette ønsker UiO å lyse ut midler til prosjekter som enten tar sikte på å bygge gode, lokale organisasjoner rundt IT-bruken (Tiltakspakken "Organisatoriske satsinger ved fakultetene") eller prosjekter som ser på innovasjon og nyskapning i ulike drakter ved bruk av teknologi i utdanningene (Tiltakspakken "Tematiske prosjekter innen IT i utdanning"). Fullstendige kriterier finner du ved å klikke på lenken i overskriften.

Søknadsfristen er 1.mars, så det er litt tid å tenke på, men ta gjerne en kikk på søknadskriteriene og snakk med en kollega eller to om ikke dette er noe dere bør søke på.

Med et blikk for det hybride

Våren 2021 vil starte nokså digital, men med en vaksine på trappene og et håp om å få samlet flere og flere til fysiske samlinger på campus, så vil fokuset dreie seg mer og mer over til det hybride. I 2020 har både undervisere og studenter opplevd at noen deler av undervisningen som gis kan fungere vel så bra digitalt som fysisk, mens andre deler helt klart fungerer best når man møtes ansikt til ansikt på campus. Når vi får lov til å gjenoppta de fysiske samlingene vil det bli en positiv utfordring å finne ut av hvordan vi best kan balansere det digitale og fysiske.

For LINKs del betyr det at vi gjennom våren vil begynne å arrangere workshops og tematiske samlinger som tar for seg hybrid undervisning i ulike formater. I samarbeid med andre aktører på UiO som f.eks. UiO:Helpdesk og Seksjon for Digitale Tjenester vil vi støtte fakulteter, institutter og enkeltundervisere så godt vi kan slik at UiO kan bli et universitet som klarer å tilby det beste fra både den digitale og den fysiske undervisningsverdenen.

 

Med disse ord og tanker sier vi i LINK takk for godt samarbeid gjennom et utfordrende år og ønsker dere alle en avslappende, påfyllende og fredfull jul, og et godt nytt år!

 

Spre ordet til de du kjenner som trenger å motta denne informasjonen, og be de melde seg på dette nyhetsbrevet i samme slengen. De melder seg enkelt på ved å klikke på https://sympa.uio.no/link.uio.no/subscribe/info

Publisert 18. des. 2020 11:41 - Sist endret 19. sep. 2022 14:08