English version of this page

Utdeling av Anders Jahres medisinske priser 2020 og 2021

Anders Jahres medisinske hovedpris for 2021 ble delt ut til professor Poul Nissen og hovedprisen for 2020 til professorene Jiri Bartek og Jiri Lukas. Prisen til yngre forskere for 2021 ble delt ut til professor Barbara van Loon og prisen for 2020 til docent Niklas Björkström.

Collage av professor Poul Nissen, professor Jiri Lukas, professor Jiri Bartek, professor Barbara van Loon, docent Niklas Björkström og Anders Jahre mynt.

Anders Jahres medisinske priser belønner fremragende forskning innen basal og klinisk medisin.

 

Prisutdeling
Hovedprisvinner 2021, professor Poul Nissen, Aarhus Universitet, ble tildelt prisen for sine banebrytende studier av struktur og funksjon til membranproteiner med helt sentrale funksjoner i kroppen. Funnene til prisvinneren har betydning for forståelse og behandling av hjerte- og karsykdommer, sykdommer i hjernen og kreft. Han har utviklet metoder som nå er flittig brukt av andre forskere.
Prisen er på 1 million norske kroner.

Hovedprisvinner 2020, professorene Jiri Lukas, Københavns Universitet, og Jiri Bartek, Kræftens Bekæmpelse og Karolinska Institutet, ble tildelt prisen for sitt banebrytende arbeid med å kartlegge hvordan proteiner involvert i regulering av cellesyklus og DNA-reparasjon bidrar til å beskytte arvestoffet og hindre kreftutvikling. Prisvinnerne er begge av de mest siterte forskerne i Norden og deres forskning har ført til nye prinsipper innen kreftbehandling.
Prisen er på 1 million norske kroner og deles likt mellom prisvinnerne.

Vinner av prisen for yngre forskere 2021, professor Barbara van Loon, Norges teknisk naturvitenskapelige universitet, ble tildelt prisen for sine studier av den cellulære responsen på DNA-skade og betydningen dette har for kreft og utviklingsforstyrrelser i nervesystemet.
Prisen er på 400 000 norske kroner.

Vinner av prisen for yngre forskere 2020, docent Niklas Björkström, Karolinska Institutet, ble tildelt prisen for sine oppdagelser av hvordan NK-celler utvikler seg og fungerer under fysiologiske og patologiske situasjoner, spesielt ved viral og ondartet leversykdom.
Prisen er på 400 000 norske kroner.

Prisene ble delt ut i Unviersitetets aula 4. november kl 18.

Program for prisutdelingen

  • Presentasjon av prisvinnerne ved komiteens leder Ludvig Sollid, komiteens vara leder Anne Simonsen og komitemedlemmene Magnús Karl Magnússon og Seppo Meri
  • Utdeling av prisene ved rektor Svein Stølen
  • Korte foredrag ved prisvinnerne
  • Musikalske innslag ved Universitetets Symfoniorkester og musikere fra Edvard Munch Ensemble & Ibsenkompaniet: Guro Kleven Hagen, Thormod Rønning Kvam og Øystein Røger

Jahre-forelesningene

I tillegg ble de tradisjonsrike Jahre-forelesningene arrangert hvor publikum får mulighet til å høre prisvinnerne fortelle om sitt arbeid.

Les mer om Jahre-prisene

Se vår nettside om Anders Jahres medisinske priser for å se mer om årets prisvinnere, tidligere prisvinnere, og om selve prisen.

Arrangør

Universitetet i Oslo
Publisert 5. nov. 2021 21:24 - Sist endret 5. nov. 2021 21:24