Bærekraft i hverdagen

Bærekraftsarbeid kan ikke bare være et tema i festtaler, men må integreres i hverdagen. Jo, vi skal utvikle kunnskap. Jo, vi skal utdanne kunnskapsrike, samfunnsbevisste kandidater, men vi må også gå foran som et godt eksempel her og nå. Hvert land, hver bedrift, hver by, hver organisasjon og hver enkelt av oss må mobilisere for å dramatisk kutte klimagassutslippene. Derfor kartlegger vi nå hvordan den daglige driften av UiO påvirker miljøet. Mest oppmerksomhet får klimafotavtrykket. Egne praksiser og rutiner skal analyseres og vurderes for å sikre en mest mulig bærekraftig drift av UiO.

FNs klimapanel viser at det blir svært utfordrende å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Dramatiske miljøødeleggelser og endringer i klimaet vil sannsynligvis inntreffe etter hvert som temperaturen stiger forbi denne grensen. Dermed er det klarere enn noen sinne at vi må handle, og vi må handle nå. Vi vet det er stort lokalt engasjement i hele UiO, og dette engasjementet må utnyttes basert kunnskap om dagens situasjon og analyser av mulige og konsekvensutredete tiltak.

Klimagassregnskapet som vi nå arbeider med skal være ferdig 1 mai, og det er mange områder i vår drift som dekkes. Dette handler om tema som kan være fjerne for mange; som bærekraft i driften og i utviklingen av vår bygningsmasse, innkjøpsordninger og vår fondsforvaltning. Men det handler også om ting vi kan føle på kroppen, som vår egen reisevirksomhet. Interessant nok har det i Danmark blitt et slags forskeropprør mot den utstrakte og hyppige bruken av fly som transportmiddel. Kanskje må vi tydeligere spørre oss selv om hvor vi legger det neste avdelingsseminaret? I Valencia eller på Gol? Vi må også vurdere hvordan vi kan bruke IT og digitalisering i arbeidet for å møte bærekraftsmålene og redusere klimagassutslippene. Hva kreves av investeringer for at virtuelle møterom virkelig trumfer personlig oppmøte på mer eller mindre eksotiske lokasjoner? I rektoratet går vi kritisk igjennom vår egen reisevirksomhet, og vi har for eksempel bestemt at styreseminarene fra nå skal arrangeres i Norge.

Vi starter ikke arbeidet med blanke ark. UiO har i flere år utviklet driften i en bærekraftig retning, bla. gjennom Eiendomsavdelingens Miljø- og klimastrategi. Utfordringen er at vi mangler et kvantitativt og helhetlig utgangspunkt som kan tydeliggjøre hva UiO bør fokusere på for å gjøre driften så bærekraftig som mulig. For å kunne redusere utslippene/klimafotavtrykket og UiOs miljøpåvirkning må vi derfor utarbeide dette klimagassregnskapet for UiOs drift. Deretter kan vi analysere og vurdere egne praksiser og rutiner; se på disse på nytt og snu eventuelle inngrodde tankesett for å bedre vår egen daglige drift.

Oslo er Europas miljøhovedstad i 2019 og da passer det å blottlegge vårt eget klimafotavtrykk, og så invitere til innsats og engasjement for miljø, klima og bærekraft. Vi lover seminar og debatt når klimagassregnskapet og forslagene til tiltak foreligger.

 

Av Åse Gornitzka, Svein Stølen
Publisert 23. jan. 2019 08:14 - Sist endret 23. jan. 2019 08:14
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektorbloggen

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO