Bli med på UiOs Utdanningskonferanse 1. desember!

Universitetet i Oslo har de siste årene satset mye på arbeidet med kvaliteten på utdanning og undervisning. På en rekke områder er kulturendringene store og forbedringene markante.

Bildet kan inneholde: tekst, skrift.

Slik ble utdanningsledelse ved UiO beskrevet under Undervisningskonferansen 2018. Mye har skjedd siden den gang. Illustrasjon: UiO

Rektoratet har de siste månedene vært på besøk hos svært mange av instituttene på UiO. Alle steder møter vi et stort og klart kollegialt engasjement for utdanning og ser eksempler på nyskapende arbeid, store og små justeringer av undervisningsopplegg.

2020 har vært krevende på mange måter. Året har bydd på digitaliseringsutfordringer vi vanskelig kunne ha forestilt oss i februar. Men UiO snudde raskt og klarte seg svært godt gjennom den første fasen av omstillingen, takket være en stor arbeidsinnsats fra både ansatte og studenter.

Samtidig er den digitale omstillingen på langt nær fullført. Vi står i en situasjon der det er mange grunner til å tro at godt utdanningssamarbeid blir om mulig enda viktigere i tiden som kommer.

1. desember inviterer vi til utdanningskonferanse. Det er tredje gang vi arrangerer konferansen. Årets versjon er heldigital. Men målet er det samme som tidligere: å skape en arena med mulighet for å lære av hverandre og hente nye impulser. Ønsket er å bygge en enda sterkere kollegial kultur på utdanningsområdet ved UiO

Årets keynote speaker er professor Frank Fischer (Ludwig Maximilians Universität, Munchen) som i mange år har forsket på feltet «Computer supported collaborative learning» (CSCL) – der samspillet mellom digitalisering, og den sosiale og faglige integrasjonen i studentenes læringsprosess står i sentrum. Tittelen på hans forelesning er Digital Learning in Higher Education - Why Collaboration is Key – noe vi tror treffer mange ved UiO som arbeider med å utvikle undervisningsopplegg som er tilpasset en mer hybrid og digital hverdag, og der samarbeid mellom studentene og mellom studenter og undervisere er nøkkelen til å lykkes.

Årets konferanse har også flere sesjoner hvor vi kan hente inspirasjon fra hverandre ved UiO. Ett av våre sentre for fremragende utdanning CELL – Centre for Experimental Legal Learning ved Det juridiske fakultet vil presentere og reflektere rundt hvordan de trekker studenter systematisk inn i eget utviklingsarbeid. Ett annet av våre sentre for fremragende utdanning, SHE – Sustainable Healtcare Education ved Det medisinske fakultet, vil presentere tanker om hvordan vi kan inkludere bærekraftperspektiver i utdanningene våre.

Høsten 2020 fikkUiO sine første meritterte undervisere. Det er en viktig milepæl. Utdanningskonferansen vil samle et lite knippe av disse underviserne, for å snakke om hvordan vi kan kople studentene våre tettere til forskningsaktiviteter.

UiO gjennomførte tidligere i år også en større undersøkelse der studentene ble invitert til å svare på hvordan de opplevde koronavåren. Viktige resultater fra denne undersøkelsen vil bli presentert av dekan Sten Ludvigsen. Alle sesjonene vil legge opp til diskusjoner og mulighet for å kommentere og stille spørsmål – så bli med 1. desember!

Program og påmelding finner du her

             

Av Gro Bjørnerud Mo, Bjørn Stensaker
Publisert 23. nov. 2020 10:47 - Sist endret 23. nov. 2020 14:45
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.