Utvikling av en blomstrende digital læringskultur

Våre lærere underviser, digitalt. Våre studenter lærer, digitalt. Verktøy og veiledere er på plass. Et stort korps av medarbeidere bidrar teknisk, pedagogisk eller på andre måter til at digital undervisning fungerer over hele Universitetet i Oslo. I hele sin bredde og med stor kraft har tusenvis av ansatte og studenter, i løpet av tre små uker, skapt en blomstrende digital læringskultur.

T

Da alvoret virkelig begynte å sige innover oss for noen uker siden, måtte vi snu oss veldig raskt rundt. En omstilling med en fart som ingen hadde erfaring med var nødvendig. Det har Universitetet i Oslo (UiO) gjort, og vi er veldig stolte av den digitale undervisning som nå gis i hele vår faglige bredde. Vi kan følge med på bruk av de digitale verktøyene her. UiO er PÅ, selv om vi også vet at vi kan og må utvikle digital undervisning videre i ukene og månedene som kommer.

Verktøy og veiledninger

De første dagene etter at universitetene ble «stengt» den 12. mars, og hjemmekontor ble en realitet for de fleste av oss, måtte verktøy og veiledninger for digital undervisning på plass. I denne første fasen av arbeidet vil vi særlig fremheve innsatsen ved USIT, fra medarbeidere i lokale IT-grupper og administrasjoner, fra kommunikasjonsmedarbeidere på alle nivåer, samt lærere og enheter med sterk kunnskap om digital undervisning. Ressurssidene for digital undervisning  er mye brukt og USIT har en Helpdesk for digitale tjenester bemannet med dyktige rådgivere. Vi registrerer også at det flere steder er etablert lokale ressursgrupper for utvikling av digital undervisning. Disse kommuniserer godt, både internt og gjennom sosiale medier. Det er også utviklet tips til studenter om hvordan de bør strukturere sin studiehverdag i en krevende tid

Digital undervisning og tid for læring

Mange av våre lærere har arbeidet med digitale verktøy i undervisningen i flere år, men de fleste har gjennom de siste ukene enten startet på nytt med nye verktøy eller gjennomført digital undervisning for første gang. Vi er imponert over hva våre faglærere har fått til i løpet av veldig kort tid. Det er umåtelig stas å registrere at Universitetet i Oslo tilbyr digital undervisning til alle våre studenter i hele vår faglige bredde. 

Selv om vi har fått til svært mye i løpet av noen korte uker, er dette også tid for læring. Vi kan alltid bli bedre på alt vi gjør, også digital undervisning. Å få til gode kunnskapsutviklende samtaler mellom studenter og lærere er målet også i digitale omgivelser.

Spørreskjema 

I løpet av påsken vil vi derfor sende ut et kort spørreskjema til alle faglærere der vi ber om svar på noen spørsmål. Vi håper på stor tilslutning til denne spørreundersøkelsen, slik at vi får best mulig oversikt over erfaringer og utfordringer. Formålet med undersøkelsen er selvfølgelig å innhente kunnskap slik at UiO blir enda bedre på digital undervisning.

Veien videre

Vi vet ikke når verden og vi ved UiO kan skape en ny normalitet igjen, men vi vet at vi har lært og kommer til å lære mye i disse krisetider - lærdom som vi kan dra nytte av når verden vender tilbake til en ny normalitet. Vi vil være opptatt av hvordan vi kan utnytte de digitale verktøyene den dagen vi også kan møte våre studenter på campus. Hvordan kan digital undervisning i hele bredden av UiOs utdanninger bli nyttig for alle, når læringskulturen skal videreutvikles. Hvordan kan det brukes for å oppnå bedre prosesser og økt læringsutbytte, bidra i utviklingen av nye læringsformer, skape større fleksibilitet i hverdagen for lærere og studenter, osv. Kort sagt en produktiv variasjon av arbeidsformer. Dette er bare noen spørsmål vi vil være opptatt av i tiden som kommer, for at UiO i fremtiden skal kjennetegnes ved en blomstrende læringskultur der fysiske og digitale løsninger utfyller hverandre.

Takk til alle for stor innsats for digital undervisning i en rar og vanskelig tid. Nå trenger vi alle litt ro og tid til ettertanke, så da er det fint at påsken står for døra.

RIKTIG GOD PÅSKE!

Emneord: Diigitale læringsressurser, digitale læringsomgivelser, Digitalisering. Av dekan Sten Ludvigsen og dekan Morten Dæhlen
Publisert 4. apr. 2020 09:10 - Sist endret 4. feb. 2021 14:08
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektorbloggen

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO