English version of this page

Organisering og roller i HMS-arbeidet

Arbeidsmiljøarbeidet er integrert med ansvaret for primæraktiviteten ved UiO. Ansvaret for det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet er et lederansvar på alle nivåer. HMS-saker skal forsøkes løst på lavest mulig nivå i linjen, for å tilstrebe lokal medvirkning fra de ansatte.

Publisert 5. juli 2012 13:46 - Sist endret 8. feb. 2019 08:58