Møte nr. 1/2019 i universitetsstyret - ekstraordinært møte

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Leie av nye sykehusarealer - konsekvensvurdering

Saksnr. 2019/1263

Saken er unntatt offentlighet etter offl § 23.


 

Publisert 8. jan. 2019 14:43 - Sist endret 25. jan. 2019 14:48