Møter i universitetsstyret 2019

Styrenotat og vedlegg blir lenket til sakskartet. Dokumentene er normalt åpne for alle, med unntak av personalsaker.

Møte Dato Sakskart Protokoll
8/2019 3. desember Sakskart Protokoll
7/2019 22. oktober Sakskart Protokoll
6/2019 10. og 11. september (seminar og styremøte) Sakskart Protokoll
5/2019 18. og 19.  juni (seminar og styremøte) Sakskart Protokoll
4/2019 7. mai Sakskart Protokoll
3/2019 12. mars Sakskart Protokoll
2/2019 5. februar Sakskart Protokoll
1/2019 14. januar (ekstraordinært møte) Sakskart Protokoll er unntatt offentlighet etter offl § 23
Publisert 13. des. 2018 14:53 - Sist endret 4. des. 2019 13:31