Styrevalget 2009

Følgende personer ble valgt som representanter til Universitetsstyret fra 1. august 2009.

Styreleder

 • Rektor Ole Petter Ottersen
 • Vara: Prorektor Inga Bostad

Fast vitenskapelig tilsatte

 • Professor Dag Hessen
 • Professor Hanne Haavind
 • 1. vara: Professor Kristian Gundersen
 • 2. vara: Professor Hanne Gram Simonsen

Midlertidig vitenskapelig tilsatte

 • Stipendiat Bård Frydenlund
 • 1. vara: Forsker Ellen Wessel
 • 2. vara: Stipendiat Christer Guldbrandsen

Teknisk-administrativt tilsatte

 • Studiekonsulent Helle Linné Eriksen
 • 1. vara: Hovedtillitsvalgt Kristian Mollestad
 • 2. vara: Senioringeniør Margrete Raaum

Studenter

 • Tine Tång Engvik
 • Vara: Ingvild Reymert
 • Torkil Vederhus
 • Vara: Kim Orlin Kantardjiev

Eksterne styrerepresentanter

 • Grete A. Berget, Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Kerstin Sahlin, Uppsala Universitet
 • Ole Enger, Orkla
 • Øystein Olsen, SSB
 • 1. vara: Karianne B. Gilje, Prosa
 • 2. vara: Arne Magnus, Aschehoug
 • 3. vara: Rita Kumar, NTNU
Publisert 28. juni 2011 14:57 - Sist endret 14. nov. 2017 13:38