English version of this page

Styrevalget 2014

I 2014 ble det valgt nye representanter i gruppene midlertidig vitenskapelig tilsatte og studenter.

Midlertidig vitenskapelig tilsatte

Sofie A.E. Høgestøl er valgt som representant til Universitetsstyret i gruppen midlertidig vitenskapelige tilsatte for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015. Eili Tranheim Kase er valgt til 1. vararepresentant og Andreas Mørkved Hellenes til 2. vararepresentant.

Studenter

Etter valget i Studentparlamentet ble Knut Frydenlund og Tina Alvær oppnevnt som representanter til Universitetsstyret for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015. Eva Holthe Enoksen og Ådne Hindenes ble oppnevnt som vararepresentanter.

Publisert 20. mars 2014 08:55 - Sist endret 14. nov. 2017 13:38