English version of this page

Styrevalget 2017

Styremedlemmer for styreperioden 1. august 2017 til 31. juli 2021.

Rektor (styreleder, fire år)

Svein Stølen er valgt som rektor og Gro Bjørnerud Mo er valgt som prorektor.

Gå til rektorvalget 2017

Ansattrepresentanter

Valget ble gjennomført som e-valg. Resultatene ble offentliggjort av valgstyret 1. juni 2017.

Fast vitenskapelig ansatte (fire år)

Midlertidig vitenskapelig ansatte (ett år)

Teknisk og administrativt ansatte (fire år)

Valgoppslutning

 • Fast vitenskapelig ansatte: 35 prosent
 • Midlertidig vitenskapelig ansatte: 13,8 prosent
 • Teknisk og administrativt ansatte: 33,2 prosent

Studentrepresentanter (ett år)

Representanter valgt av Studentparlamentet:

Eksterne representanter (fire år)

Representanter oppnevnt av Kunnskapsdepartementet 16. juni 2017.

 • Anne-Marie Engel, forskningssjef i Lundbeckfonden
 • Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge
 • Qaisar Farooq Akram, forskningsdirektør i Norges bank
 • Elisabeth B. Kvalheim, direktør for forskning og teknologi i Statoil
   
 • 1. vara: Kristin Hollung, forskningsdirektør i Nofima
 • 2. vara: Einar Hagem, sivilarkitekt partner i Lund/Hagem