English version of this page

Styrevalget 2013

Våren 2013 ble det gjennomført ordinære valg av styremedlemmer for styreperioden 1. august 2013 til 31. juli 2017.

Rektor (styreleder, fire år)

Ole Petter Ottersen er valgt som rektor og Ruth Vatvedt Fjeld er valgt som prorektor.

Gå til rektorvalget 2013

Ansattrepresentanter

Valget ble gjennomført som e-valg. Resultatene ble offentliggjort av valgstyret 30.05.13:

Fast vitenskapelig ansatte (fire år)

Midlertidig vitenskapelig ansatte (ett år)

Teknisk og administrativt ansatte (fire år)

Valgoppslutning

 • Fast vitenskapelig ansatte: 45,8 prosent
 • Midlertidig vitenskapelig ansatte: 17,8 prosent
 • Teknisk og administrativt ansatte: 35 prosent

Studentrepresentanter (ett år)

Representanter valgt på Studentparlamentets møte 23.05.13:

 • Eva Holthe Enoksen
 • Vara: Solveig Figenschou
 • Ådne Hindenes
 • Vara: Helge Schwitters

Eksterne representanter (fire år)

Representanter oppnevnt av Kunnskapsdepartementet 17.06.13:

 • Idar Kreutzer
 • Personlig vara: Quisar Farooq Akram
 • Anne-Marie Engel
 • Personlig vara: Kristin Hollung
 • Kjetil Trædal Thorsen
 • Personlig vara: Erik Sauar
 • Anne Aasheim
 • Personlig vara: Guro Slettemark
Publisert 30. apr. 2013 14:54 - Sist endret 7. feb. 2020 16:52