Styrevalget 2010

I 2010 ble det valgt nye representanter i gruppene midlertidig vitenskapelig tilsatte og studenter.

Midlertidig vitenskapelig tilsatte

Bård Frydenlund er valgt som representant til universitetsstyret i gruppen midlertidig vitenskapelige tilsatte for perioden 1. august 2010 til og med 31. juli 2011. Ellen Wessel er valgt til 1. vararepresentant og Christer Gulbrandsen til 2. vararepresentant.

Studenter

Etter valget i Studentparlamentet ble Tine Tång Engvik og Torkil Vederhus oppnevnt som representanter til universitetsstyret for perioden 1. august 2010 til 31. juli 2011. Ingvild Reymert og Kim Orlin Kantardjiev ble oppnevnt som vararepresentanter.

Publisert 28. juni 2011 16:07 - Sist endret 14. feb. 2014 13:37