Styrevalget 2011

I 2011 ble det valgt nye representanter i gruppene midlertidig vitenskapelig tilsatte og studenter.

Midlertidig vitenskapelig tilsatte

Bård Frydenlund er valgt som representant til universitetsstyret i gruppen midlertidig vitenskapelige tilsatte for perioden 1. august 2011 til 31. juli 2012. Liv-Elisif Queseth Kalland er valgt til 1. vararepresentant og Håvard Mokleiv Nygård til 2. vararepresentant.

Studenter

Etter valget i Studentparlamentet ble Runa Næss Thomassen og Knut Ulsrud oppnevnt som representanter til universitetsstyret for perioden 1. august 2011 til 31. juli 2012. Mari Hélen Varøy og Torkil Vederhus ble oppnevnt som vararepresentanter.

Publisert 28. juni 2011 14:57 - Sist endret 14. feb. 2014 13:36