English version of this page

Styrevalget 2012

I 2012 ble det valgt nye representanter i gruppene midlertidig vitenskapelig tilsatte og studenter.

Midlertidig vitenskapelig tilsatte

Liv-Elisif Q. Kalland er valgt som representant til universitetsstyret i gruppen midlertidig vitenskapelige tilsatte for perioden 1. august 2012 til 31. juli 2013. Knut Christian Myhre er valgt til 1. vararepresentant og Hege Rudi Standal til 2. vararepresentant.

Studenter

Etter valget i Studentparlamentet ble Helge Schwitters og Solveig Figenschou oppnevnt som representanter til universitetsstyret for perioden 1. august 2012 til 31. juli 2013. Torkil Vederhus og Chloe Steen ble oppnevnt som vararepresentanter.

Publisert 12. apr. 2012 15:24 - Sist endret 14. nov. 2017 13:38