Senioringeniør Espen Trondsen, Fysisk institutt

Kandidat til universitetsstyret i gruppen teknisk og administrativt ansatte.

Espen Trondsen

Personpresentasjon

Forslagsstillere

  • Administrativ leder Lars Bernhardsen, Fysisk institutt
  • Overingeniør Steinar Skaug Nilsen, Fysisk institutt
  • Senioringeniør Stein Stabelfelt Nielsen, Fysisk institutt

Valgplattform

Som medlem i Universitetsstyret vil jeg:

  • Jobbe for å ivareta teknisk-administrativt ansattes interesser i rollen som støtte for universitetets primæroppgaver og fastsatte mål.
  • Bidra til at endringer innføres etter konkrete behov, og for forenkling, ikke for endringens egen del.
  • Bidra til at ansatte tilføres de ressurser som trengs for å fylle sin rolle, eventuelt også gjennom faglig påfyll.
  • Bidra til å legge til rette for et godt arbeidsmiljø på alle plan

Bakgrunn

Utdannet Cand. Scient. i fysikk (måleteknikk) og har jobbet ved Fysisk institutt siden 1998.

Videreutdanning innen prosjektledelse (NTNU videre) i 2011.

Jobber hovedsakelig med instrumentering og programmering for datainnsamling og -analyse innen romfysikk (forskningsraketter og –satellitter samt optiske bakkeinstrumenter). Har også utstrakt koordineringsrolle (teknisk) mellom egen forskningsgruppe og mekanisk verksted, elektronikklab og eksterne samarbeidspartnere.

Har hatt en rekke verv ved Fysisk Institutt som:

Verneombud ved Fysisk institutt og medlem i LAMU (1999-2009, 2013-)

Styremedlem, Fysisk Institutt (2003-2012, vara fra 2009), og medlem i Tilsettingsutvalget og Datautvalget innenfor samme periode.

Har også deltatt i komitéer i forbindelse med ansettelser i tekniske stillinger ved instituttet.

Styremedlem og nestleder i Maridalsveien borettslag (omlag 360 leiligheter) i 2002-2004 i en fase med store, «tunge» prosjekter blant annet baderomsrehabilitering, oppgradering av varmeanlegg og utearealer.

Publisert 30. apr. 2013 14:36 - Sist endret 14. nov. 2017 13:38