Professor Mette Halskov Hansen, Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Kandidat til universitetsstyret i gruppen fast vitenskapelig ansatte.

Mette Halskov Hansen

Personpresentasjon

Forslagsstillere

 • Professor Anders Elverhøi, Institutt for geofag
 • Professor Andreas Føllesdal, Senter for forskning om internasjonale domstolers legitimitet
 • Professor Marianne Elisabeth Lien, Sosialantropologisk institutt
 • Professor Einar Lie, Institutt for arkeologi, konservering og historie
 • Professor (prodekan for forskning) Hilde Nebb, Det medisinske fakultet

Valgplattform

Jeg stiller til valg med mange års erfaring fra internasjonalt samarbeid innen forskning og utdanning, samt deltagelse i administrativt og universitetspolitisk arbeid på UiO og i eksterne styrer (for eksempel PRIO, FNI, NFRs Divisjonsstyre for Vitenskap). Jeg har utdanning fra flere fakulteter i Danmark, England og Kina i kinesisk, antropologi og litteraturvitenskap, og jeg har vært instituttleder ved to tverrfaglig sammensatte institutter på HF, samt forskningsdekan i perioden 2007-2010.

Jeg kom ”utenfra” da jeg ble ansatt som postdoktor i 1996, og har siden lært universitet godt å kjenne fra innsiden. Dette gjelder ikke bare HF. Særlig gjennom arbeidet som forskningsdekan har jeg vært så heldig å få innsikt både i de mange likhetene og de store forskjellene mellom fakultetene. I tillegg til egne forskningsprosjekter og undervisning på alle nivåer, har jeg i hele min tid på UiO vært opptatt av å bidra til mer tverrfaglighet og disiplinær åpenhet i forskningen, samt å eksperimentere med nye former for internasjonalt sterke studieopplegg. Alt dette mener jeg kan være til nytte i Universitetsstyret.

Det er noen større saker som jeg synes er spesielt viktige:

UiO ut i verden

De nordiske landene blir stadig mer attraktive for forskere og studenter fra resten av verden, ikke bare Europa og Nord-Amerika. Dette gir UiO gode muligheter for å utvikle seg og fortsette med å styrke sin internasjonale forskningsprofil. Det er i de senere årene innført flere gode tiltak for å forbedre rekruttering og mottak av utenlandske medarbeidere. UiO har potensial for også selv i større grad å flytte seg ut i verden, for eksempel gjennom nye typer studieopplegg, sentre, og annen form for institusjonalisert samarbeid. I den sammenheng er også bedre og mer nasjonalt samarbeid med andre universiteter og forskningsmiljøer utenfor universitetene en stor fordel for å styrke internasjonalisering og kvalitet på forskning og utdanning.

Eksperimenter og kreativitet i utdanning

Kandidater fra UiO konkurrerer på ett stadig mer internasjonalisert arbeidsmarked.  Den sterke forskningsprofilen til UiO er en styrke for våre kandidater, men vi må videreutvikle kvaliteten og kreativiteten i studiene våre i årene fremover. Studiene bør være av høy kvalitet i seg selv, og være nært relatert til den forskning som utføres. Samtidig bør de  i høyere grad ta høyde for at våre kandidater skal ut på et stadig mer komplekst arbeidsmarked. Her har UiO for eksempel mulighet for å søke råd og inspirasjon fra norske og europeiske profesjonsforeninger.

Finansiering av forskning

Forskningsmiljøene er under økende press for å posisjonere seg til ekstern finansiering, særlig fra EU. Også andre finansieringskilder ser nå mot EU, når de skal utforme egne utlysninger og tildelingskriterier. Denne situasjonen påvirker forskere og forskermiljøer over hele Europa, og europeiske universiteter har da også de samme strategiene for å konkurrere om disse midlene. Flere fakulteter har i de siste årene hatt suksess med aktivt å støtte enkeltforskere og miljøer på disse arenaene, og denne innsatsen kan intensiveres ytterligere. Samtidig bør universitetet ha en tydelig og langsiktig intern strategi for finansiering av forskning av særlig høy kvalitet som foregår i mindre miljøer og fokuserer på temaer som ikke faller innen de store utlysningene.

Samarbeid internt

Universitetsstyret bør spille en viktig rolle både som pådriver for større endringsprosesser og vern mot lite gjennomtenkte tilpasninger. Jeg ønsker å bidra til diskusjoner og beslutninger som har betydning for UiO som organisasjon og som en komplekst sammensatt arbeidsplass. Det er rom for forbedring på UiO når det gjelder internt samarbeid, horisontalt og vertikalt, og det er viktig med kontinuerlig oppmerksomhet rettet mot arbeidsmiljøet for både de faste og de midlertidig ansatte samt studentene.

Andre støttespillere

 • Kjersti Bale, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk
 • Grete Brochmann, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
 • Dag Harald Claes, Institutt for statsvitenskap
 • Halvor Eifring, Institutt for kulturstudier og orientalske fag
 • Thomas Hylland Eriksen, Sosialantropologisk institutt
 • Tor Egil Førland, Institutt for arkeologi, konservering og historie
 • Atle Grøn, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk
 • Dag Haug, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk
 • Ingjerd Hoëm, Sosialantropologisk institutt
 • Anne Kveim Lie, Institutt for helse og samfunn
 • Arnt Maasø, Institutt for medier og kommunikasjon
 • Ola Mestad, Senter for europarett
 • Dag Michaelsen, Institutt for offentlig rett
 • Gro Bjørnerud Mo, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk
 • Jorunn Møller, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
 • Hedvig Nordeng, Farmasøytisk institutt
 • Tarald Rasmussen, Det teologiske fakultet
 • Inger Johanne Sand, Institutt for offentlig rett
 • Hanne Gram Simonsen, Institutt for lingvistiske og nordiske studier
 • Kristian Stokke, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
Publisert 30. apr. 2013 14:32 - Sist endret 14. nov. 2017 13:38