English version of this page

Professor II Svetlana Skurtveit

Kandidat til universitetsstyret i gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte.

Svetlana Skurtveit

Personpresentasjon

Forslagstiller

 • Forskningsdirektør Jørgen Bramnes, Senter for rus- og avhengighetsforskning, Det medisinske fakultet

Valgplatform

De midlertidige ansatte representerer en stor gruppe ansatte ved Universitet i Oslo. Den største andelen representerer ph.d.- og postdok-kandidater, samt Professor II- stillinger. Midletidlige ansatte utfører en stor del av de primære universitetets oppgaver: Undervisning, forskning og formidling og derfor må vår stemme i universitetsstyret høres.

Når det gjelder universitetets ph.d.-program vil jeg jobbe for

 • Klarere rutiner for veiledning av stipendiater f.eks. godt sammensatt veilederteam med ulik kompetanse og god kommunikasjon mellom veilederne.
 • Klart definerte ph.d.-oppgaver som lar seg gjennomføre til normert tid.
 • Lettere mulighet for å bytte veiledere ved uoverensstemmelser
 • Raskere prosess fra innlevering til disputas
 • Mulighet for midlertidige ansettelser i påvente av oppstart av Post Doc stillingen
 • Forutsigbarhet i forhold til videre karrierevalg ved universitetet
 • Styrke praktiske ordninger rund utlandsopphold.

Når det gjelder Post Doc vil jeg jobbe for

 • Raskere ansettelsesprosesser
 • Bedre lønnsforhold og muligheter for lønnsforhøyelse med fokus på institutter med lavere lønninger, bedre kommunikasjon om framtidsutsikter
 • Hovedfokus på forskningsoppgaver i fremfor undervisning
 • Ved undervisning eller andre administrative oppgaver relevant forlengelse av ansettelsesforhold
 • Forutsigbarhet i forhold til videre karrierevalg ved universitetet
 • Styrke praktiske ordninger rund utlandsopphold

Når det gjelder professor II vil jeg jobbe for

 • Rimelig fordeling av arbeidstid mellom undervisning, veiledning, forskning og formidling
 • Integrering i fagmiljøene
 • Bedre kommunikasjon om muligheter for lønnsforhøyelse i løpet av ansettelsesperioden

Som representant i universitetsstyret vi jeg benytte min erfaring som veileder for mange stipendiater. Jeg har også erfaring fra ansettelse forhold som professor II fra ulike universiteter. Veiledning av stipendiater ser jeg på som en av viktigste men også mest givende oppgavene.  Det viktigste med undervisning og veiledning er å legge alle forhold til rette for å gjøre studenten så faglig sterk som mulig.

Bakgrunn

 • Født i 1962 i Slovakia
 • Doktor grad i kjemi (RNDr.), Karls universitet i Praha, Tsjekkia,  1987
 • ph.d.-grad i fysikalsk kjemi, Universitet i Bergen 1992
 • Veiledet 10 kandidater til doktorgrad
 • Forsker ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt 1992-
 • Professor II ved farmasøytisk institutt ved Universitet i Tromsø 2006-2010
 • Professor II ved SERAF, Det Medisinsk fakultetet, Universitet i Oslo 2010-
Publisert 19. mai 2014 09:06 - Sist endret 14. nov. 2017 13:38