Thorjørn Larssen

Kandidat til universitetsstyret i gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte.

Forslagsstiller

  • Knut Breivik, professor II, Kjemisk institutt, MN

Valgplattform

Jeg er opptatt av at Universitetet i Oslo skal være en viktig aktør i samfunnsutviklingen. For å opprettholde og styrke UiOs posisjon i samfunnet tror jeg kvalitet og relevans er to viktige stikkord.

Generelt høy kvalitet på forskning og undervisning er opplagt viktig. Jeg har tro på strategisk styrt utvikling gjennom satsning på flere internasjonalt ledende fagmiljøer. Sterke fagmiljøer gir motiverte og inspirerte medarbeidere og studenter.

I tillegg til fremragende fagmiljøer må UiO også passe på å være relevant i samfunnsutviklingen. I mange tilfelle vil sterke fagmiljøer også ha høy relevans, men det vil være fagfelt med høy relevans som trenger strategisk styrt oppbygning og utvikling. Synlighet gjennom faglig kvalitet og solide utdanningsprogram på viktige samfunnsområder er viktig for universitetets synlighet og for å opprettholde relevansen i samfunnet.

UiO må tørre å satse i utvalgte retninger, både for å oppnå flere internasjonalt ledende fagmiljøer og for å være en viktig premissleverandør i samfunnsutviklingen.

Min bakgrunn

Jeg har hovedstilling i instituttsektoren (som forskningsdirektør i Norsk institutt for vannforskning – NIVA) og en bistilling ved Kjemisk institutt, UiO. Denne kombinasjonen gir meg perspektiver på universitetet både fra utsiden og innsiden. Mine forskningsinteresser er innen miljøkjemi og tilknyttede fagfelt som biogeokjemi og økotoksikologi.

Personpresentasjon

Publisert 12. mai 2015 11:02 - Sist endret 13. mai 2015 12:51