English version of this page

Diana Saplacan

Kandidat til universitetsstyret i gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte

Forslagsstiller

  • Ines Junge, stipendiat, Institutt for informatikk, MN

Valgplattform

Se engelsk versjon.

Publisert 2. mai 2019 16:17 - Sist endret 4. mars 2020 17:49