English version of this page

Martin Bengt Alfred Falck

Kandidat til universitetsstyret i gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte

Forslagsstiller

 • Daniel Hitchcock, forsker, Institutt for biovitenskap, MN

Valgplattform

Jeg skal fatte meg i korthet.

Jeg er en handlingsvillig person.

Et universitet burde aktivt støtte opp om studentenes engasjement og fascinasjon for faget de studerer. På den måten kan de utvikle seg til å bli gode ledere og lærere, ved å berike det akademiske miljøet med gode ideer og smittende entusiasme. Dette innebærer at vårt universitet er ansvarlig for å sikre at studentene og de ansatte er godt ivaretatt, og at de får være en del av noe større enn deres individuelle rolle.

Jeg har sterk tro på at universitetet primært bør fokusere på de ansatte og studentene heller enn akademisk produksjon, som typisk måles i mengden publikasjoner i anerkjente journaler. Selv om den akademiske produksjonen er viktig for samfunnet er universitetet først og fremst en familie, og ikke en fabrikk. Glade og tilfredse ansatte vil på sikt sørge for forskning av høy kvalitet, som igjen vil tiltrekke entusiastiske studenter fra utlandet og øke den internasjonale standarden til universitetet i Oslo.

Det er tydelig at vi står overfor store problemer med karriereusikkerhet blant ansatte og studenter i alle områder av akademia. Mengden helseplager og problemer på arbeidsplassen øker faretruende raskt, hvilket rapporteres i ulike studier, og i media. Dette er et komplekst problem som må tas tak i på alle nivåer av universitetet. Disse problemene eksisterer ikke kun ved enkeltfakulteter men på nasjonalt nivå, noe som tyder på at dette må ses på som et systematisk problem heller enn individuelle hendelser.

Vi har ressurser ved universitetet vårt til å løse disse utfordringene på en effektiv måte, og vi må se til nyere forskning om helse i akademia og bruke dette som utgangspunkt for handling. Vi behøver folk som er villige til å ta på seg dette ansvaret, og som kan tenke langsiktig på problemet.

Jeg brenner for å bedre arbeidsdagen til Ph.D.-studenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, hvor jeg representerer mine medstudenter i fakultetets Ph.D.-komite, og jobber tett med studieveileder Anna Mazzarella ved Institutt for biovitenskap

Jeg vil foreslå at vi i tillegg til å lytte til våre egne ansatte og studenter, også etablerer sterke samarbeider med andre universiteter om trivsel på arbeidsplassen, vitenskapelig støtte og karriereutvikling. Min ekspertise strekker seg utover akademia til flere veldig ulike yrkesområder og jeg har internasjonale ferdigheter, og utdanning fra både innenfor og utenfor Norge. Jeg er empatisk og villig til å jobbe hardt for å forbedre situasjonen for alle oss som jobber ved Universitetet i Oslo.

Jeg håper at jeg vil treffe mange av dere i det kommende året.

Martin Falck

Nylige aktiviteter

 • FEBS utdanningsambassadør, Norges delegat, 2019 (europeisk NGO/veldedighetsorganisasjon)
 • Styremedlem i Norsk Senter for Stamcelleforskning Forum (2017-2018)
 • Stipendiatrepresentant i PhD-komiteen ved Det Matimatisk-Naturvitenskaplige Fakultet
 • Styremedlem i interessegruppa for biokjemi (BIG, 2017-2018)
 • Grunnleggermedlem av sosialkomiteen ved PharmaTox (Farmasi, 2017-2018)
 • Styremedlem i Grad Forum ved IBV, ansvarlig for stipendiatsaker (2018)

Samarbeidspartnere

 • The IBV Grad Forum
  En sosial plattform for studenter og midlertidig ansatte ved IBV.
 • The Cross-Department Grad Forum (X-DEP)
  En tverrfaglig sosial plattform for stipendiater og postdoktorer mellom fakultetene for biovitenskap, medisin, kjemi og farmasi.
Publisert 3. mai 2019 11:39 - Sist endret 4. mars 2020 17:49