English version of this page

Sykkelreglement

Sykler skal ikke bringes inn i universitets bygninger.

  • UiO tillater ikke noen å ta med sykkel innendørs av hensyn til rømningsveier, renhold og generell framkommelighet. Forbudet gjelder både for ansatte, studenter og besøkende. 
  • Eiendomsavdelingen fjerner alle sykler som er parkert innendørs og overleverer dem til Parkseksjonen eller plasserer dem på nærmeste sykkelparkering med den låsen de er utstyrt med.
  • På grunn av den store trafikken mellom bygningene må alle syklister ta hensyn til fotgjengere når de ferdes på gangveiene. All trafikk skal foregå på de gåendes premisser. Der det er mange forgjengere, trilles syklene.
  • Sykler låses fast i oppsatte sykkelstativer. Sykler må ikke plasseres slik at de sperrer gangveier eller inngangspartier, eller hindrer allmenn ferdsel.
  • Hensatte og ødelagte sykler blir plassert på nærmeste sykkelparkering med den låsen de er utstyrt med eller overlevert til Parkseksjonen.
  • Har du spørsmål om dette reglementet? Send melding til Eiendomsavdelingen.
Publisert 25. juni 2012 12:46 - Sist endret 29. jan. 2018 14:19