English version of this page

Personvern ved UiO

UiOs interne personvernregelverk

20. juli 2018 trådte EUs nye personvernforordning, GDPR (General Data Protection Regulation), i kraft. UiOs interne personvernregelverk er i samsvar med det nye regelverket.

Forskning etter nytt regelverk

Alle student- og forskningsprosjekter som behandler personopplysninger må registreres og søkes om. I noen tilfeller må det også gjøres en egen personvernkonsekvensvurdering.