Kontaktpunkter for personvern

For generelle spørsmål om behandling av personopplysninger på et bestemt fakultet, senter, enhet eller lignende, er det opprettet personvernkontakter på alle enheter som vil kunne svare på disse.

For spørsmål og rådgivning for alle behandlinger av personvern, både administrative behandlinger og behandlinger i forskning.

Utøver av behandleransvaret

For rådgivning i personvernspørsmål for studenter, ansatte og forskningsrespondenter, og kontaktpunkt for registrerte som mener UiO behandler deres personopplysninger på urettmessig eller ulovlige måter.

Personvernombud

Ved avvik

Ved avvik eller mistanke om avvik, fyll ut dette skjemaet.