Kontaktpunkter for personvern

For spørsmål og rådgivning for alle behandlinger av personvern, både administrative behandlinger og behandlinger i forskning.

Behandlingsansvarlig

For spørsmål, rådgivning og innmelding av administrative behandlinger av personopplysninger.

Personvernombud for administrative behandlinger

For spørsmål knyttet til meldeplikten eller utfylling av meldeskjemaet for behandling av personopplysninger i forskning som ikke er innenfor medisinsk eller helsefaglig forskning.

Personvernombudet for forskning

Ved avvik

Ved avvik eller mistanke om avvik, fyll ut dette skjemaet.