Partnerforum

Vi ønsker Barne- og likestillingsdepartementet velkommen som partner fra 1. august!

           

 

Partnerforum er et samarbeid mellom Handelshøyskolen BI, Universitetet i Oslo og 21 partnere fra statlig forvaltning. Vi lager arrangementer om temaer som er aktuelle for statsforvaltningen.

Kommende arrangementer fra Partnerforum

13 okt.
12:30, Akersgt. 64-68, Hovedbølet

Stortingets kontroll med den utøvende makt er oppgradert og intensivert

18 nov.
09:00, Universitetet i Oslo, Georg Sverdrups hus

Partnerforums høstkonferanse tar opp forhold mellom forskning og politikk. Program kommer. Sett av datoen.

19 des.
08:00, Akersgt. 64-68, Hovedbølet

Kva skjer? Er demokratiet under press? Kan ein meir enn 100 år gammal rettsskandale gi oss innsikter i dag?

 
 
 

Tidligere arrangementer

Her finner du alle tidligere arrangementer.

Abonnementsliste

Ønsker du å stå på Partnerforums abonnementsliste?
 

Send e-post til partnerforum@uio.no og få tilsendt invitasjon til Partnerforums arrangementer.

Åpne arrangementer hos våre partnere

Innspill til Partnerforum

Tilbakemeldinger, ønsker om tema for arrangementer eller annet? Send oss en e-post, Om du ønsker det, behandler vi henvendelsen anonymt.

Kontakt

Partnerforums sekretariat på BI og UiO, kontaktoversikt hos partnerne

Etter- og videreutdanning ved BI

Etter- og videreutdanning ved UiO