Partnerforum

           

Partnerforum er et samarbeid mellom Handelshøyskolen BI, Universitetet i Oslo og 20 partnere fra statlig forvaltning. Vi lager ulike typer arrangementer om temaer som er aktuelle for statsforvaltningen.

Vi avholder 12 fellesarrangementer for alle våre partnere 2018.
Flere partnere har også egne "partnerseminarer".

Bli abonnent

Få tilsendt invitasjon til Partnerforums arrangementer.

Kommende arrangementer fra Partnerforum

15 mars
12:30, Akersgt.64, Hovedbølet

Hvordan kan vi samarbeide bedre med privat - og frivillig sektor for løsning av våre samfunnsoppgaver?  Aktualitetsseminar om hvilke muligheter innbyggermedvirkning åpner for.

10 apr.
08:30, Akersgaten 64, aud. Hovedbølet

Partnerforum inviterer til strategiseminar i samarbeid med Institutt for statsvitenskap om dagens internasjonale politiske situasjon. Kva for politiske, økonomiske og militære utfordringar står vi overfor? Det er eit auka behov for å forstå politisk dynamikk og trender som pregar marknad og politikk. 

 

Tidligere arrangementer

Her finner du alle tidligere arrangementer 

Temaer

Åpne arrangementer hos våre partnere

Innspill til Partnerforum

Har du tilbakemeldinger, innspill til arrangementer eller annet? Send oss en e-post. Vi  behandler henvendelsen anonymt.

Arrangementene i Partnerforum er basert på ønsker fra våre partnere og arrangementsdeltakere. Har du forslag til tema for våre arrangementer?

Send inn tema