Partnerforum

           

Partnerforum er et samarbeid mellom Handelshøyskolen BI, Universitetet i Oslo og 19 partnere fra statlig forvaltning. Vi lager arrangementer om temaer som er aktuelle for statsforvaltningen.

Partnerforums sekretariat på BI og UiO og kontaktoversikt hos partnerne.

Kommende arrangementer fra Partnerforum

Våren 2017 vil vi arrangere 2 frokoster, 1 aktualitetsseminar, 1 nettverksseminar og 1 konferanse. Datoene for arrangementene vil bli lagt ut og annonsert fortløpende.
 
27 mars
12:30, Akersgt.64, Hovedbølet

Fra mai 2018 vil EUs personvernsforordning avløse personopplysningsloven og gjelde som norsk lov.

04 apr.
08:00, Akersgt. 59

Innovasjon, prøving og feiling på sosiale medier

Det finst i dag ingen overordna retningslinjer for bruk av sosiale media i forvaltninga, men nesten alle departement er til stades på plattformer som Facebook og Twitter. 

 

Tidligere arrangementer

Her finner du alle tidligere arrangementer 

Temaer

Åpne arrangementer hos våre partnere

Bli abonnent

Ønsker du å stå på Partnerforums abonnementsliste?

Send e-post til partnerforum@uio.no og få tilsendt invitasjon til Partnerforums arrangementer.

Innspill til Partnerforum

Tilbakemeldinger, ønsker om tema for arrangementer eller annet? Send oss en e-post, Om du ønsker det, behandler vi henvendelsen anonymt.

Etter- og videreutdanning ved BI

Etter- og videreutdanning ved UiO