Partnerforum

           

Partnerforum er et samarbeid mellom Handelshøyskolen BI, Universitetet i Oslo og 19 partnere fra statlig forvaltning. Vi lager arrangementer om temaer som er aktuelle for statsforvaltningen.
I fjor bidro 102 innledere for 3000 deltakere på våre 25 arrangementer.

Partnerforums sekretariat på BI og UiO og kontaktoversikt hos partnerne.

Kommende arrangementer fra Partnerforum

06 sep.
08:30, Akersgaten 64, aud. Hovedbølet

Hvordan kan forvaltningen best innfri krav om modernisering, effektivisering og raske omveltninger - i en tid da byråkratiet er under press?

 

26 okt.
08:30, Gaustad, Forskningsveien 3a, Universitetet i Oslo

Hva skal vi mene om reformene i offentlig sektor?

19 des.
08:00, Hovedbølet, Akersgata 64-68

Det totalitære samfunn og notida

Kor aktuell er Orwells diagnose i dag?

 

Tidligere arrangementer

Her finner du alle tidligere arrangementer 

Temaer

Åpne arrangementer hos våre partnere

Bli abonnent

Ønsker du å stå på Partnerforums abonnementsliste?

Send e-post til partnerforum@uio.no og få tilsendt invitasjon til Partnerforums arrangementer.

Innspill til Partnerforum

Tilbakemeldinger, ønsker om tema for arrangementer eller annet? Send oss en e-post, Om du ønsker det, behandler vi henvendelsen anonymt.

Etter- og videreutdanning ved BI

Etter- og videreutdanning ved UiO