Prosessledelse i statsforvaltningen

Vårkonferanse - Hvordan skal vi møte fremtiden?

Partnerne er samstemte i at vårkonferansen skal ta opp "prosessledelse". Skal vi henge med i tiden og samtidig levere bedre kvalitet for mindre ressurser må vi tenke og jobbe annerledes. Våre organisasjoner må sette arbeidsprosesser mer i sentrum, dvs foran tradisjonell organisasjonsstruktur.

Hvilke konsekvenser har dette for statsforvaltningen?
 

Konferansen byr på foredrag fra forskning med utvalgte case og tar bla opp:

 • Prosessledelse;  hva-, hvorfor- og hvordan?
 • Digitalisering og prosessledelse
  • virtuell design
  • digital infrastruktur og samspill
 • Prosesstyring og medskapende ledelse
 • Kontroll- og tillitsproblematikk
 • Brukermedvirkning
 • Erfaringer med prosessledelse som arbeidsredskap i forvaltningen
 • Konferansen avslutter med en diskusjon om hva økt fokus på prosessledelse vil innebære for forvaltningen

Program (PDF)

Til vanlig legger vi ut videoer av alle våre arrangementer. Denne gangen får vi dessverre ikke gjort det, pga teknisk feil under opptak.

08:30 Registrering, kaffe/te og frukt
09:00 Velkommen - åpning ved Handelshøyskolen BIs rektor Inge Jan Henjesand
09:05 Praktisk informasjon om dagen ved sekretariatet
Del 1 HVA ER PROSESSLEDELSE?
09:10 Hva er prosessledelse og hvordan forske på det? (PDF)
  Ragnhild Kvålshaugen  professor Handelshøyskolen BI
10:10 Prosessledelse i et lederperspektiv: Prosessledelse – på godt og vondt (PDF)
  Roger Bjerke, fung. direktør DFØ
10:30 Prosessledelse i et ledersperspektiv: Erfaringer fra Nye veier (PDF)
  Ingrid Dahl Hovland, direktør Nye veier
10:50 Pause
Del 2 PROSESSLEDELSE OG DIGITALISERING
11:05 Verdi for hvem? Prosessledelse for samhandling (PDF)
  Thomas Hoholm, førsteamanuensis; Handelshøyskolen BI
  Når prosessen styres "nedenfra" - to historier om brukerdrevet IKT-innovasjon i helsesektoren (PDF)
  Margunn Aanestad, professor, Universitetet i Oslo
11:45 Prosessledelse og digitalisering - alle skal med! Virituell design i Statsbygg (PDF)
  Harald Nikolaisen, adm. direktør, Statsbygg
12:05 Lunsj
Del 3 PROSESSLEDELSE OG SAMARBEID
12:50 Tillit i hierarkiske og gjensidige relasjoner (PDF)
  Lars Huemer,  professor, Handelshøyskolen BI
13:20 Tillit – nøkkelen til suksess? Eksempler på samhandlingsprosesser og resultater fra gjennomføring av ulike vegprosjekter (PDF)
  Anne Brit Moen, prosjektleder, Statens Vegvesen
13:40 Ledelse og prosesstyring (PDF)
  Claus Jebsen, Institutt for medskapende ledelse (IML)
14:00 Prosessledelse i praksis i departementenes verden (PDF)
  Sigrid Tollefsen, seniorrådgiver, Kunnskapsdepartementet
  Tyri Hustad Stugu, seniorrådgiver, Nærings- og fiskeridepartementet
14:20 Pause
Del 4 DISKUSJON MED SPØRSMÅL FRA SALEN
14:35 Varde kommune - En strategisk relasjonell tilnærming til samhandling (PDF)
  Daniel Massie, stipendiat, Handelshøyskolen BI
14:50

Diskusjon: Vi må tenke og jobbe annerledes. Alle organisasjoner må sette arbeidsprosesser mer i sentrum, dvs. foran organisasjonesstruktur. Hvilke konsekvenser får økt fokus på prosessledelse for statsforvaltningen? Oppsummering fra diskusjonen (PDF)

  Deltakere: Ingrid Dahl Hovland/Nye veier, Harlad Nikolaisen/Statsbygg, Roger Bjerke/DFØ, Claus Jebsen/IML
  Diskusjonsleder: Ragnhild Kvålshaugen
15:35 Skråblikk på prosessledelse - kåseri ved Inger Johanne Sæterbakk
15:45 Avslutning ved Partnerforums sekretariat


Om bidragsyterne

 

 

 

 

 

Publisert 18. mai 2017 11:12 - Sist endret 12. des. 2018 18:20