Vårkonferansen: Fremtidens forvaltning

I en tid hvor endringer skjer raskt, hvilke metoder kan embetsverket ta i bruk, og samtidig ivareta kravet om faglig uavhengighet? Hvordan skal forvaltningen være gode til å utrede og planlegge, samtidig som de kan eksperimentere og tenke helt nytt? Hvordan vil forvaltningen og måten den jobber på se ut i fremtiden?

PROGRAM 

Les: Deltakerne bestemmer agendaen (Link til blogginnlegg etter deltakelse på konferansen, av Audun Farbrot/BI)

08:30 Registrering, kaffe/te og frukt
09:00 Velkommen ved Prorektor ved Handelshøyskolen BI, Dag Morten Dalen
09:05 Praktisk informasjon og presentasjon av tema ved Partnerforums sekretariat, Camilla Bruusgaard Greve
   
Del 1  Forvaltningen i nær og fjern framtid  - kl. 09:10 - 10:45Kl. 09:10 - 10:45Kl. 09:10 - 10:45
  Innovasjonsløftet i offentlig forvaltning (PDF), Paul Chaffey, statssekretær KMD
  Hvordan vil offentlig forvaltning se ut i 2030? (PDF),  Erland Skogli, partner Menon
  Forsvarlig systeminnretning i offentlig forvaltning (PDF) ,Erik Magnus Boe, professor emeritus, UiO
  Pause kl. 10:45 - 11:00
 
Del 2  Ledelse og organisering - kl. 11:00 - 12:20
  Hva må til for å etablere tillitsbasert ledelse (PDF), Per Bleikelia, direktør Martina Hansens Hospital
  Kunstig intelligens og lederens nye jobb (PDF), Vegard Kolbjørnsrud, Handelshøyskolen BI
  Konsernmodell i staten (PDF), Petter Skarheim, departementsråd Kunnskapsdepartementet
  Ny organisering av Skatteetaten 1.januar 2019 -  for fremtidens oppgaveløsning (PDF), Nina Schanke Funnemark, ass. skattedirektør Skatteetaten
  Lunsj - kl. 12.20 - 13.05
 
Del 3  Omstilling og kultur - kl. 13:05 - 14:20
  Best på feil (PDF), Øyvind Kvalnes, førsteamanuensis, Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI
  Hvorfor er mangfold viktig for forvaltningen? (PDF), Morten Sonniks seksjonsleder IMDI 
  Are you taking the wrong approach to digital changes? (PDF) Sut I Wong, Professor,  Institutt for kommunikasjon og kultur, Handelshøyskolen BI
  Pause - kl. 14:20 - 14:35
 
Del 4 Samskaping og brukermedvirkning - kl. 14:35 - 16:00
  Samskaping for innovasjon i offentlig sektor. Forskningens rolle for utvikling av offentlige tjenester og forvaltning (PDF), Ane Marte Rasmussen, avdelingsdirektør i Forskningsrådet
  Tjenesteutvikling gjennom samskaping i norske kommuner. Et neoliberalt knep eller en metode for demokratisk innovasjon? (PDF), Lars U. Kobro, forsker, Universitetet i Sørøst-Norge
  Samskaping i Jevnaker – vi utvikler kommunen sammen med innbyggerne (PDF), May-Britt Nordli, rådmann Jevnaker kommune
  Fremtiden blir overraskende  Arild Aspøy, redaktør Stat og Styring
 

OM FOREDRAGSHOLDERNE

Paul Chaffey er statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet for Høyre. Han var tidligere administrerende direktør i Abelia, og har sittet i mange styrer i offentlige og private virksomheter. Chaffey er bl.a. opptatt av globalisering, innovasjon, forskning, miljø, energi, ledelse og politikk.

 

 

Erland Skogli leder Menons arbeid innenfor helse og helseøkonomi samt innovasjon i offentlig og privat sektor. I Menon jobber Erland med både analyse og strategi. Han har lang erfaring med begge deler som forsker, konsulent og leder de siste 20 årene i organisasjoner som NHO, Virke, PWC, EY, inFuture, Fujitsu og STEP (nå NIFU). Han har de siste årene ledet flere såkalte «foresight»-studier der analyser av langsiktige utviklingstrekk i bransjer og sektorer benyttes til å teste og revidere strategi og policy.
Erland Skogli har mastergrad i økonomi og ledelse (MBA, Frankrike) med spesialisering innen strategi samt en master i økonomi fra Nederland/Norge med spesialisering innen teknologi- og innovasjonsledelse.
 

Erik M. Boe er professor dr juris emeritus, var ansvarshavende faglærer i alminnelig forvaltningsrett ved Det juridiske fakultetet, Universitetet i Oslo, i drøye 25 år. Gjennom tidene har han skrevet fagbøker og en rekke artikler om forvaltningsrett, om personvern og om rettslig tenkemåte. Han kommer ut med en ny bok i mai: ‘Forsvarlig forvaltning’.

 

 

Per Skaugen Bleikelia er utdannet i politiet, har ledelsesutdanning fra Handelshøyskolen BI og topplederutdanning fra helsesektoren. Han har sin yrkeserfaring fra politiet, som viseadm.direktør ved Radiumhospitalet, adm.direktør i Sykehuspartner, ekspedisjonssjef i Helsedepartementet, Director KPMG, direktør Ringerike Sykehus, adm.direktør Martina Hansens Hospital. Han ledet tsunamioperasjonen i 2004 i Thailand, og har i tillegg ledet flere utvalg.

 

 

Vegard Kolbjørnsrud er postdoktor i strategi ved Handelshøyskolen BI og seniorforsker i Accenture. Han forsker og underviser innen strategi, nye organisasjonsformer, styring av samhandling, digitalisering og kunstig intelligens. Vegard har nylig publisert i tidsskrift som Harvard Business Review, Strategic Organization og Strategy & Leadership og forskningen hans har blitt dekket i bl.a. Aftenposten, Dagens Næringsliv, NRK, and Kapital. Han er mye brukt taler på konferanser og seminarer i næringslivet og akademia i inn- og utland.

 

 

Petter Skarheim er departementsråd i Kunnskapsdepartementet. Han var før dette direktør i Utdanningsdirektoratet, og var også med på å opprette Udir i 2004. Fra 2011 til 2013 hadde han permisjon og fungerte som ambassaderåd i den norske delegasjonen til OECD.

 

 

Nina Schanke Funnemark er assisterende skattedirektør i Skatteetaten. Hun er utdannet Cand. jur. med skatterett spesialfag fra Universitet i Oslo. Fra 1996 har hun vært tilsatt i skatteetaten først som skattejurist og de siste 18 årene som leder i ulike posisjoner. Som assisterende skattedirektør er Funnemark skattedirektørens faste stedfortreder. Hun har ansvaret for følge opp den strategiske planleggingen og styringen av etaten og sikre at utviklingsaktiviteter er koordinert i tråd med etatens strategier. Videre har hun ansvaret for oppfølging av skattedirektoratets styringsstaber.
Funnemark har også det daglige ansvaret for å følge opp arbeidet med skatteetatens organisasjonsutvikling "Nye skatt".

 

 

Øyvind Kvalnes er filosofen Øyvind Kvalnes forsker og underviser i etikk og ledelse. I 2017 ga han ut boken Fallibility at Work: Rethinking Excellence and Error in Organizations på Palgrave MacMillan. Den bygger på intervjuer med ledere og medarbeidere som deler sine historier og erfaringer om feil og tabber på jobb.

 

 

Morten Sonniks er seniorrådgiver i IMDi med ansvar for fagfeltet mangfold i arbeidslivet. Dette omhandler kunnskap om mangfold og inkludering, rekruttering for økt mangfold og mangfoldsledelse. Han har jobbet 10 år i IMDi, og har 16 års erfaring fra sentralforvaltningen i staten og 15 år fra Oslo kommune. Sonniks har 11 års ledererfaring, og har en master i styring og ledelse i offentlig sektor fra OsloMet.

 

 

Sut I Wong, PhD is a Professor in Communication and Leadership in the Department of Communication and Culture. She is currently a co-Director of the Nordic Centre for Internet and Society looking into new ways of working. Her research interests include relationship-based leadership, virtual team leadership, human resource practices for individual innovative and proactive behaviors, such as job crafting. Her more recent research looks into management practices for digital change.

 

Ane Marte Rasmussen leder avdeling for fornyelse i offentlig sektor i Forskningsrådets område for samfunn og helse. Hun har vært ansvarlig for å utvikle Forskningsrådets nye strategi for innovasjon i offentlig sektor og forvalter forskningsrådets generiske virkemidler for innovasjon i offentlig sektor. Rasmussen har erfaring fra utdanningssektoren og hun har koordinert flere programsatsinger på utdanningsområdet i Forskningsrådet.

 

Lars U. Kobro er statsviter, senterleder og seniorforsker i Senter for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon – SESAM. Det er en nysatsing i regi av Universitetet i Sørøst-Norge. Lars Kobro har i en årrekke forsket på norske kommuners attraktivitet og entreprenørielle ferdigheter i Telemarksforsking og Høgskolen i Sørøst-Norge – fra i mai 2018, universitet. Han publiserte i mars i år, boka «La oss gjøre det sammen! Håndbok i lokal samskapende sosial innovasjon».

 

May-Britt Nordli er rådmann i Jevnaker kommune. Hun har jobbet i Jevnaker kommune siden 1. januar 2012. Tidligere jobbet hun som direktør i KS, Kommunesektorens organisasjon. Hun har også vært folkevalgt.

 

 


.

Arild Aspøy er redaktør av tidsskriftet Stat & Styring, og tidligere NRK- journalist. Han har Master i statsvitenskap fra Universitetet i Bergen.

 

 

 

 

PÅMELDING

Gratis inngang for ansatte hos partnerne (deltakeravgift er allerede betalt via medlemsbidraget til Partnerforum). Deltakeravgift for alle andre interesserte er kr. 1500,- (studenter/honnør kr. 750,-)

Påmelding for partnerne Fri inngang. Hvem er partner?

Påmelding for alle andre Studenter og eksterne

FINN FRAM TIL KONFERANSELOKALET

Adresse: Nydalsveien 37, 0484 Oslo
Vi anbefaler at du reiser kollektivt, feks med T-bane - til stoppestedet "Nydalen".
Aktuelle T-baner: nr 4 til Vestli eller nr 5 Ringen.

 

Emneord: Forvaltningspolitikk, Demokrati, Stat og kommune, Styring, Effektivitet, Økonomi, Ledelse
Publisert 2. mai 2018 16:01 - Sist endret 21. aug. 2018 11:47