Forskningsbruk i offentlig forvaltning - kunnskapsbasert politikkutforming

Hvilke utfordringer oppleves i samspillet mellom forskning og forvaltning når politikk skal utformes?

Bildet kan inneholde: Team.
Video 

  Dette er seminar tre, i en serie på tre seminarer om forskningbruk i offentlig forvaltnng.
  I det første seminaret så vi på hvordan man kan implementere forskning på en fornuftig måte nedover i etatene, og får det godt integrert.  I seminar to så vi på barrierer og drivere for samlæring, samskaping og innovasjon i offentlig sektor.

  Video og presentasjoner fra seminar 1

  Video og presentajsoner fra seminar 2

  Seminar 3 - kunnskapsbasert politikkutforming

  Departementer og offentlige etater gjør aktiv bruk av forskning i egen læring og forvaltning. De gjør bruk av eksisterende forskning og bestiller evalueringer, analyser, utredninger og statistikk. Vi vil se på noen av utfordringene som følger av dette samspillet mellom det offentlige og forskerne.
   
  En utfordring ligger i forventningene. Hvordan balanserer man etatenes behov for relevans og bruk, med forskernes ønske om uavhengighet? Vi trenger forskere som forstå det offentliges kultur, sosiale regler og behov, samtidig som vi kan være trygge på at de tør «si makta imot» og komme opp med nye og uventede vinklinger. Samtidig trenger vi offentlige aktører som forstår forskningens natur, som kan bidra med egen ekspertise  og som evner å sette resultatene inn i en større sosial, miljømessig, økonomisk eller politisk sammenheng.
   
  I 2020, har vi i flere land sett politikere løsrive seg fra ethvert normalt sannhetsbegrep, i det de konstruerer narrativer som taler til folks fordommer, og der de  bruker (eller misbruker) forskning bare når de ser ut til å bekrefte disse fortellingene. På den annen side har vi også sett politikere og aktivister som ser på forskningen og forskerne som demokratiets skjold, objektivt og ubesudlet av interessekamp og politikk.  
   
  Hvordan kan offentlige organisasjoner håndtere disse dilemmaene – internt, i samspill med andre samfunnsaktører og i dialog med allmenheten?
   

  Program

  08:30: Velkommen ved Partnerforums sekretariat

  Påmelding

  Gratis deltakelse. 

  Påmelding for partnere

  Hvem er partner?

  Påmelding for ikke-medlemmer

  Om bidragsyterne 

  Per Koch er redaktør av Forskningspolitikk, et fagblad om forsknings- og innovasjonspolitikk som utgis av NIFU med støtte fra Forskningsrådet. Han har tidligere arbeidet i Kunnskapsdepartementet, Forskningsrådet, Innovasjon Norge og STEP/NIFU STEP. Han har forsket på innovasjon i privat og offentlig sektor og deltatt i internasjonalt policy-arbeid, blant annet i samspill med UNESCO og OECD. I dag arbeider han blant annet med transformativ innovasjonspolitikk og bruk av fremtiden i policy- 
     læring  og policy-utvikling.

  Cathrine Holst er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi og seniorforsker ved ARENA Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo. Hun arbeider blant annet med spørsmål knyttet til eksperter, demokrati og politikk. Holst er for tiden tilknyttet Senter for grunnforskning i Oslo (CAS), hvor hun sammen med Jakob Elster leder en forskergruppe og prosjektet What is a good policy? Political morality, feasibility and democracy (GOODPOL).

  Espen Solberg er forskingsleder ved NIFU. Han har bakgrunn fra forskningsavdelingen i Kunnskapsdepartementet, og som ambassaderåd for utdanning og forskning i Norges delegasjon til OECD. 

   

  Bildet kan inneholde: slips, ansikt, hår, hake, panne.Håkon Kavli er avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet, og utdannet Cand.Polit i statsvitenskap. Kavli leder en egen analyseseksjon i KD som skal være "knutepunktet" for bruk av forskning, analyse og statistikk i departementet. 

   

  Emneord: Forvaltningspolitikk, Demokrati, Stat og kommune, Styring, Effektivitet, Økonomi, Ledelse
  Publisert 1. mars 2021 10:34 - Sist endret 12. apr. 2021 20:03