Høstkonferanse: Hva er god styring?

Styring er tiltak for å sikre effektiv måloppnåelse, innenfor gitte rammer og regler. Men hva er god styring? Og hvordan oppnår vi dette?

Bildet kan inneholde: vann, triangel, astronomisk objekt, vinge, kryss.

Arrangementet er åpent for fysisk deltakelse, og anbefalte hensyn til smittevern vil bli ivaretatt. Det er også mulig å følge arrangementet via streaming. Påmelding kreves i begge tilfeller.

Se opptak fra arrangementet

 

 

08:45 Registrering og kaffe

09:00

Velkommen ved Åse Gornitzka, prorektor ved Universitetet i Oslo

 

Väd er god samhällsstyrning? 
Bo Rothstein, professor ved Universitet i Göteborg

 

Hva er god styring i praksis?
Hilde Singsaas, direktør i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

 

Hva er god styring?
Rune Sørensen, professor ved Handelshøyskolen BI 

  God styring - ut fra hvilke kriterier?
Cathrine Holst, professor ved Universitetet i Oslo
 

Panelsamtale ledet av Aslak Bonde
Delta med spørsmål via Slido med koden # 585138

Slutt 11:15


 

Meld deg på

Meld deg på for fysisk deltakelse

Meld deg på for digital deltakelse

Om foredragsholderne og deres innledninger

Bildet kan inneholde: person, hår, smil, hake, øyenbryn.Åse Gornitzka er prorektor ved UiO og sitter også i Partnerforums styringsgruppe. Hun har bakgrunn som professor ved institutt for statsvitenskap, UiO og ved Arena Senter for Europaforskning UiO.  

Bildet kan inneholde: slips, panne, nese, hår, kinn.Bo Rothstein er professor Emeritus ved Statsvetenskapliga Institutionen på Universitetet i Göteborg og har også vært ansatt ved flere andre universiteteter, blant annet ved University of Oxford. Sammen med Sören Holmberg grunnla han forskningsprogrammet "The Quality of Government Institute" i 2004. Han har dessuten i en årrekke bidratt i den offentlige debatten om politikk og akademisk frihet.

Bildet kan inneholde: person, klær, panne, hår, kinn.Hilde Singsaas er direktør i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, og har hatt flere andre sentrale stillinger i offentlig forvaltning. Hun er utdannet statsviter og økonom, og sitter også i Partnerforums styringsgruppe.

Rune Sørensen er professor ved Institutt for samfunssøkonomi ved Handelshøyskolen BI. Han har utgitt en rekke bøker og artikler om organisering, styring og effektivitet i offentlig sektor. Han har også deltatt i flere offentlige utvalg og styrer, og ledet blant annet utredningen om selskapsorganisering av sykehusene i Norge (NOU 1999:15). 

 

Cathrine Holst er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi og seniorforsker ved ARENA Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo. Hun arbeider blant annet med spørsmål knyttet til eksperter, demokrati og politikk. Holst er for tiden tilknyttet Senter for grunnforskning i Oslo (CAS).Om innlegget: Byråkratiet er avgjørende for god styring, og et godt byråkrati er forankret i allmenne forvaltningsverdier som upartiskhet, likebehandling og effektivitet. Det rettes samtidig andre krav til byråkratiet i demokratiske samfunn, om åpenhet, representasjon og deltagelse, om lojalitet til en demokratisk valgt politisk ledelse, og om at forvaltningen har befolkningens tillit. Hva er forholdet mellom disse kravene og forvaltningsverdiene? Når forvaltningen på ulike måter demokratiseres – bidrar det til bedre eller dårligere styring?

Bildet inneholder mannAslak Bonde har arbeidet i Aftenpostens politiske avdeling og i NRK Dagsnytt. Fra 2002 har han jobbet som frittstående politisk analytiker og leder av konferanser og debatter. Bonde skriver hver uke politiske analyser i Morgenbladet og i Ukeavisen. I tillegg skriver han med jevne mellomrom om norsk politikk i Kommunal Rapport, Energi, Forum og Analys Norden. Bonde har hovedfag i historie fra Universitetet i Oslo og en Mastergrad i journalistikk fra School of Journalism ved Columbia University i New York. Bonde vil lede panalsamtalen.

 

Om Partnerforum

Partnerforum er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og statlige virksomheter. Vi er 25 partnere som samarbeider om å lage arrangementer om temaer som er aktuelle for statsforvaltningen. Partnerforum avholder årlig ca 25 arrangementer, herav ett seminar for hver partner. I fjor deltok 3200 på våre arrangementer.

Arrangør

Partnerforum
Emneord: Styring, Ledelse, Effektivitet, Forvaltningspolitikk, Innovasjon, Juss, Stat og kommune
Publisert 1. juli 2021 09:14 - Sist endret 6. sep. 2021 11:12