Høstkonferanse: Kunnskapsbasert styring

God styring krever tilstrekkelig kunnskap, og evne til å bruke denne godt. Hvordan oppnår vi kunnskapsbasert styring i praksis, og hvordan rigger vi virksomhetene våre for å styre kunnskapsbasert? 

Bildet kan inneholde: vann, triangel, astronomisk objekt, vinge, kryss.

Arrangementet er åpent for fysisk deltakelse, og anbefalte hensyn til smittevern vil bli ivaretatt. Det er også mulig å følge arrangementet via streaming. Påmelding kreves i begge tilfeller.

SE OPPTAK FRA ARRANGEMENTET
08:45 Registrering og kaffe

09:00

Velkommen ved Partnerforums sekretariat

 

Forvaltningens blindsoner - årsaker og løsninger
Tobias Bach, professor ved UiO

 

Er kriseberedskapen kunnskapsbasert? 
Kenneth Arne Pettersen Gould, førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger

 

Organisert for å svikte? Om beredskap og blindsoner i politiet
Helge Renå, forsker ved Universitetet i Bergen
  Vet vi om tiltak virker? Eksempler fra pandemi-håndteringen
Pål Suren, forsker ved Folkehelseinstituttet
 

Panelsamtale ledet av Aslak Bonde
Delta med spørsmål via Slido med koden # 722816
Slutt 11:00
Like etter at arrangementet er slutt kan du delta på Forskerstafetten Lært av pandemi - hva kosta det? i Universitetshagen

Om foredragsholderne og deres innledninger

Tobias Bach  er professor ved Institutt for statsvitenskap og seniorforsker ved ARENA Senter for Europastudier, begge ved Universitetet i Oslo. Han forsker på reformer i offentlig sektor og forholdet mellom politikk og forvaltning.

Kenneth Pettersen Gould er førsteamanuensis i risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger. Han forsker på hvordan risiko, pålitelighet, sikkerhet og sikring analyseres og håndteres i ulike organisatoriske kontekster og er interessert i hvordan regulering og styring på disse områdene kan utvikles videre.

Bildet kan inneholde: person, panne, nese, kinn, hake.Helge Renå er forsker ved det Juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, og jobber med en fagbok som kommer ut til høsten/viteren med arbeidstittelen: "Krisehåndtering i politiet. Hva gikk galt 22. juli, 2011?" (gis ut på Cappelen Damm Akademisk). Fokus for innlegget hans vil være vedvarende svakheter i politiets beredskapsorganisering som gjorde seg gjeldende under terrorangrepene 22.juli. 2011, og om hvorfor de ikke ble "rettet opp". Avslutningsvis vil Renå gi noen betraktnigner om krisens etterspill til å få gjort noe med de organisatoriske svakhetene.

Bildet kan inneholde: klær, panne, nese, smil, øyenbryn.Pål Suren er forsker ved Folkehelseinstituttet, barns helse og utvikling og har blant annet jobbet med å kartlegge omfanget av Covid-19 i barnehager og skoler.

Bildet inneholder mannAslak Bonde har arbeidet i Aftenpostens politiske avdeling og i NRK Dagsnytt. Fra 2002 har han jobbet som frittstående politisk analytiker og leder av konferanser og debatter. Bonde skriver hver uke politiske analyser i Morgenbladet og i Ukeavisen. I tillegg skriver han med jevne mellomrom om norsk politikk i Kommunal Rapport, Energi, Forum og Analys Norden. Bonde har hovedfag i historie fra Universitetet i Oslo og en Mastergrad i journalistikk fra School of Journalism ved Columbia University i New York. Bonde vil lede panalsamtalen.

Partnerforum er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og statlige virksomheter. Vi er 25 partnere som samarbeider om å lage arrangementer om temaer som er aktuelle for statsforvaltningen. Partnerforum avholder årlig ca 25 arrangementer, herav ett seminar for hver partner. I fjor deltok 3200 på våre arrangementer.

Arrangør

Partnerforum
Emneord: Styring, Ledelse, Effektivitet, Forvaltningspolitikk, Innovasjon, Juss, Stat og kommune
Publisert 1. juli 2021 09:17 - Sist endret 13. okt. 2021 08:22