Bli UiO-student

Som student ved UiO søker du det ukjente, strekker deg lenger, dykker dypere og tenker annerledes, nytt og kritisk. Du stiller gode spørsmål og finner nyttige svar som verden trenger. Velg UiO og bli student ved Norges høyest rangerte universitet.

28 000 studenter. 229 studier. Én campus. Finn studieprogrammet som engasjerer deg.

Se hva som engasjerer noen av våre studenter

 

Teknologi

Awais er 21 år og studerer informatikk: digital økonomi og ledelse. Første studieår startet han bedriften LawTech. Nå vil han utvikle nye ideer. Se våre studier i informasjonsteknologi og informatikk

 

Samfunn

Håvard er 24 år og studerer sosialantropologi. Denne våren reiser han til Midtøsten for å gjøre feltarbeid blant familier som tar imot flyktninger i Libanon. Se våre studier i samfunnsfag og psykologi.

Helse

Simone er 25 år og stipendiat i biovitenskap. Sammen med forskergruppen sin i medisin utvikler hun en ny behandlingsform mot kreft. Se våre studier i helsefag og medisin

Språk

Jenny er 26 år og studerer nordisk. I masteroppgaven sin forsker hun på hvordan språkkaféer kan hjelpe flyktninger med å lære seg norsk. Se våre studier i språk, litteratur og områdekunnskap.

11 gode grunner til å studere ved UiO

Dyktige medstudenter, kompetanse som varer og en campus full av liv. Se vår liste med gode grunner til å velge UiO.

Har du spørsmål?

  • Knutepunktet hjelper deg med spørsmål om opptak og tilbyr veiledning for elever i videregående skole.
  • Fakultetenes studieinfosentre kan svare på spørsmål om hvert enkelt studieprogram.
  • På Åpen dag kan du gå på miniforelesninger, snakke med studenter og oppleve stemningen på campus.

Følg oss i sosiale medier

Facebook Instagram YouTube Twitter

Kunnskap som verden trenger

Våre studenter får ikke bare kunnskap om – men også for – et samfunn i endring og omstilling. Gjennom innovative studieprogrammer bidrar UiO til å skape ny kunnskap og nytt næringsliv, og til å takle sosiale, kulturelle, teknologiske og helserelaterte utfordringer.