20-gruppe – Teatervitenskap: Fordypningsfag 2 for estetikkprogrammet (20TEAT)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen kan inngå som fordypningsfag 2 i Program for estetiske studier.

Det er ikke mulig å velge denne fordypningsgruppen f.o.m. høsten 2014.

Emner i emnegruppen

20 sp velges blant følgende emner:

  • TEA1101 er nedlagt
  • TEA1102 er nedlagt
  • TEA1201 er nedlagt
  • TEA1202 er nedlagt
  • TEA1203 er nedlagt
  • TEA2122 er nedlagt
  • TEA2124 er nedlagt
  • TEA2126 er nedlagt
  • TEA2230 er nedlagt
  • TEA2231 er nedlagt

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger