Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

  • Emnet gir en generell oversikt over premisser for oppføringspraksis i teatret med hovedvekt på perioden etter 1900.
  • Emnet omfatter dramaturgiske strategier i både teatertekster og forestillinger.
  • Vi vil fokusere på teorier og metoder i analyse av teater, samt sentrale problemstillinger knyttet til teaterhendelsen som kulturelt og estetisk fenomen.
  • Leselisten inneholder klassiske tekster, som Aristoteles’ Poetikken, så vel som litteratur som omhandler nyere dramaturgiformer knyttet til de siste tiårs oppføringspraksis i scenekunsten, som for eksempel performance og multimediale uttrykk. Ulike perspektiver på teater som hendelse, med utgangspunkt i analytisk teori og praksis, er sentralt i pensum.
  • Det forutsettes et aktivt forhold til det som foregår i samtidsteatret.

Hva lærer du?

  • Studenten skal tilegne seg teoretisk og analytisk kompetanse gjennom lesning av pensumverk og analyser av teater og teatrale hendelser.
  • Studenten skal tilegne seg teoretisk og analytisk kompetanse knyttet til lesning av teatertekster og teaterhendelser i et dramaturgisk perspektiv.
  • Studenten skal opparbeide kompetanse i oppgaveskriving og muntlig fremstilling gjennom seminarer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger og seminarer. Undervisningen vil være konsentrert i siste halvdel av semesteret.

Ved semesterstart blir det oppgitt en eller to kvalifiseringsoppgaver. Oppgaven må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.  Kvalifiseringsoppgaven leveres i Fronter. Innleveringsfrist vil bli gjort kjent i detaljert undervisningsplan.Sammen med kvalifiseringsoppgaven skal studenten levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk.
Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.

Informasjon om oppgaveskriving og innlevering av oppgaver ved IKOS.

Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen i emnet.

Emnet vurderes med en 3 dagers hjemmeeksamen ved slutten av semesteret. Oppgaven skal være på ca. 6-8 sider (2300 tegn per side).

Ved innlevering av hjemmeeksamen skal studenten også levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2014

Eksamen

Vår 2014

Undervisningsspråk

Norsk