40-gruppe – 40-gruppe i arabisk og Midtøsten-studier (40ARAS-MØNA)

Om emnegruppen

Emnegruppen er tverrfaglig og todelt. På den ene siden gir den innsikt i det arabiske språket og de språklige forholdene i Midtøsten. På den andre siden dekker den ulike temaer innenfor historiske, kulturelle og politiske forhold i regionen. Her er regionen definert som de arabisk-språklige landene i det nordlige Afrika (Marokko, Algerie, Tunisia, Libya og Egypt), Vest-Asia (Libanon, Jordan, palestinske områder, Syria og Irak) og den arabiske halvøya, samt Israel, Tyrkia og Iran.

Emnegruppen begynner med å gi studenten en innføring i moderne standard arabisk, og samtidig en innføring i kulturelle, historiske og politiske forhold i Midtøsten. Strukturen på emnegruppen er lagt opp slik fordi språket, historien og kulturen i landene i Midtøsten må ses i sammenheng. Slik tilfører emnegruppen studenten viktig tverrfaglig kompetanse til arbeidslivet og senere universitetsstudier.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnegruppen vil studenten ha tilegnet seg visse grunnleggende kunnskaper i moderne standard arabisk, samt kjenne til hovedtrekk ved Midtøstens kulturelle og historiske utvikling. Studenten vil

  • kjenne til språkets grunnleggende grammatiske strukturer
  • i noen grad være i stand til å lese og oversette enkle tekster i moderne standard arabisk ved hjelp av ordbøker
  • ha noen grunnleggende ferdigheter i muntlig arabisk som legger grunnlaget for videre universitetsstudier i arabisk og Midtøstenstudier

Studenten vil også

  • i noen grad kunne drøfte konkrete kulturuttrykk og samfunnsforhold i et bredt perspektiv
  • ha fått en innføring i de store linjene i regionens kulturelle og samfunnsmessige utvikling
  • ha lært å bruke vitenskapelig litteratur som hjelpemiddel til å analysere et bredt spekter av problemstillinger

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

20 studiepoeng velges blant følgende emner:

 

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger