Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

ARA1020 - Arabisk B bygger på ARA1010 - Arabisk A og fortsetter treningen i å lytte til, snakke, lese og skrive arabisk. I tillegg får du en innføring i grunnleggende grammatisk analyse. Du får opplæring i standard arabisk og fortsetter med enten egyptisk eller syrisk dialekt. Emnet legger også vekt på å øke studentenes bevissthet rundt kulturelle aspekter.

Hva lærer du?

Har du fulgt undervisningen og lest pensum, forventes du å:

 • være i stand til å føre helt enkle samtaler om hverdagslige temaer
 • enkelt kunne forstå nøkkelord og -setninger relatert til kjente enkle arabiske tekster
 • ved å bruke kontekst og strategier for gjenkjennelse kunne forstå hovedpoenger i tekster med eller uten bruk av ordbok, samt forstå betydningen av nye ord ut fra kontest og andre holdepunkter
 • kunne lese korte tekster fra pensum relativt flytende
 • kunne uttrykke deg skriftlig på et grunnleggende nivå
 • ha fått en generell forståelse av aspekter ved den arabiske kulturen, og ha tilegnet deg en del faste uttrykk fra hverdagslivet

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Når du registrerer deg til emnet i Studentweb må du velge samme dialekt som du gjennomførte på arabisk A.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bestått eksamen i ARA1010 – Arabisk A

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot ARA1110 – Arabisk språk 1 (nedlagt)

Noen av emnene ved HF kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Det gis 6 timer undervisning i uken gjennom hele semesteret. Arabiskstudiet er krevende og du må være innstilt på jevn og god studieinnsats og aktiv deltagelse i undervisningen, både i samtaler, lesing og presentasjoner. I tillegg til deltagelse i undervisningen forventes du å arbeide ca. 2 timer med forberedelser og oppgaver til hver undervisningstime. Oppgavene finnes og gjøres delvis på nettsiden til pensumbøkene, mens noen oppgaver blir levert ut i timen. Det vil bli gitt quizzer og arrangert rollespill. Du oppfordres til å samarbeide med andre studenter i kollokvier helt fra semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter

 • Det er obligatorisk fremmøte på 80% av undervisningen.
 • Du skal ha gjennomført 70 % av oppgavene på nettsidene til Al- Kitaab. Oppgavene må være gjennomført i forkant av gitt undervisningstime for å telle.

Ved sykdom må sykemelding leveres til studiekonsulenten.Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF Her finner du også nettskjema for å søke om gyldig fravær fra obligatorisk aktivitet og oppmøte.

Du er selv ansvarlig for å sjekke at du har fått godkjent obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Du må oppfylle kravet til obligatorisk aktivitet for å kunne gå opp til eksamen.

Det vil bli gitt en skriftlig 4-timers skoleeksamen.

Under eksamen vil du bli testet i følgende:

 1. Lytteforståelse.
 2. Tekstforståelse: Oversettelse av enkle setninger fra arabisk til godt norsk/engelsk og/eller besvare spørsmål i tilknytning til en tekst
 3. Grammatikk og ordforråd
 4. Praktisk språkproduksjon med oversettelse til arabisk og/eller fri produksjon.

  Spørsmålene kan være stilt/skrevet på standardarabisk eller på 'Ammiyya.

Sensorveiledning våren 2019

 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Med unntak av de oppgaver som skal besvares på arabisk, skrives eksamensbesvarelsene normalt på norsk (evt. engelsk).

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk