Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet er et ferdighetsbasert emne som bygger videre på ARA1020 - Arabisk B. Her fortsetter studiet av moderne arabisk språk med vekt på grammatikkanalyse og trening i å lytte til, snakke, lese, skrive og forstå arabiske tekster. Du får opplæring i standard arabisk og enten egyptisk eller syrisk dialekt. Emnet fortsetter å ha fokus på studentenes bevissthet rundt kulturelle aspekter.

Hva lærer du?

  • være i stand til å føre fremdeles enkle, men etter hvert mer innholdsrike samtaler om deg selv og ditt hverdagsmiljø
  • kunne lese og forstå enkle arabiske tekster uten bruk av ordbok, samt forstå betydningen av nye ord ut fra sammenhengen de står i
  • selv kunne produsere korte tekster om kjente temaer ved å bruke innlært ordforråd og grunnleggende setningsstrukturer
  • lese høyt med flyt fra enkle tekster fra pensum
  • være i stand til å forstå tale i dialog eller lignende audiovisuelle situasjoner med enkelt, høyfrekvent vokabular
  • ha fått en dypere forståelse av aspekter ved den arabiske kulturen, og ha tilegnet deg mange nok faste uttrykk fra hverdagslivet til at du er forberedt på et semesters opphold i utlandet

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke plass på undervisningen og melde seg til eksamen i StudentWeb.
Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Du må ha plass på undervisningen for å ta eksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bestått eksamen i ARA1020 - Arabisk B.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot ARA1120 – Arabisk språk 2 (nedlagt)

 

Undervisning

Det gis 6 timer undervisning i uken i 12 uker. Det gis seminartimer i både standardarabisk og et arabisk talemål (egyptisk eller syrisk), samt seminartimer i grammatikk, gjennom hele semesteret. Du melder deg enten i gruppen for standardarabisk og egyptisk, eller i gruppen for standardarabisk og syrisk før semesterstart, samtidig som du melder deg til emnet i StudentWeb. Det er et begrenset antall plasser i hver gruppe og det er førstemann-til-mølla som gjelder. Det er ikke mulig å bytte gruppe etter at du er plassert.

Undervisningen foregår på arabisk, norsk og engelsk.

Arabiskstudiet er krevende og du må være innstilt på jevn og god studieinnsats og aktiv deltagelse i undervisningen i form av samtaler, lesing og presentasjoner. I tillegg til deltagelse i undervisningen forventes du å arbeide ca. 3 timer med forberedelser og oppgaver til hver undervisningstime. Oppgavene finnes og gjøres delvis på nettsiden til pensumbøkene, mens noen oppgaver blir levert ut i timen. Du oppfordres til å samarbeide med andre studenter gjennom kollokvier helt fra semesterstart.

Høsten 2018 skal boken Al-Kitaab fii Ta'allum al-'Arabiyya (tredje utgave/volum 1) brukes. Du må kjøpe lærebøkene før du møter opp til første undervisningstime. Kjøp av bøkene gir deg tilgang i 18 måneder til emnets interaktive kurswebside alkitaabtextbook.com. I tillegg må du kjøpe online-tilgang på alkitaabtextbook.com for å få tilgang til å lese om leksene og jobbe med øvelsene.

Obligatorisk undervisningsaktivtet:

  • Oppmøte til minst 80 % av undervisningen
  • Studentene må ha gjennomført 70 % av oppgavene både på nettsidene til Al-Kitaab og oppgaver som gis i undervisningen.

I henhold til HFs retningslinjer må all obligatorisk aktivitet være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å sjekke om du har fått godkjent aktiviteten. Les mer om obligatoriske aktiviteter i undervisningen på fakultetets nettsider.

Ved frafall på grunn av sykdom må du kontakte studiekonsulenten samme dag og levere dokumentasjon på gyldig fravær innen tre virkedager.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

For å kunne avlegge avsluttende eksamen i emnet, må du ha fått godkjent de obligatoriske undervisningsaktivitetene.

Eksamen består av en 4 timers skriftlig skoleeksamen.

Mer detaljert informasjon om eksamen gis i løpet av semesteret.

Ingen muntlig eksamen.

Sensorveiledning.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Bortsett fra de oppgaver som skal besvares på arabisk, skrives eksamensbesvarelsene normalt på norsk (evt. engelsk).

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk