Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

MØNA1505 gir en innføring i Midtøstens historie fra ca. 1750 til i dag og dekker det geografiske området til den arabiske verden; fra Marokko i vest til Irak og Den arabiske halvøy i øst, samt Tyrkia, Iran og Israel. Emnet legger vekt på hvordan politisk og ideologisk dynamikk henger sammen med den samfunnsmessige og økonomiske utviklingen.

Hva lærer du?

Har du fulgt undervisningen og lest pensum, forventes du å:

  • ha fått bakgrunnskunnskap om viktige politiske, sosiale, økonomiske og idéhistoriske forhold som preget Midtøsten i tidlig moderne tid
  • ha tilegnet deg innsikt i moderniseringsprosessene som forandret regionen på 1800-tallet
  • fått kjennskap til hvordan området direkte eller indirekte ble underlagt de europeiske stormaktene, og hvordan stater og intellektuelle reagerte på europeisk imperialisme
  • ha skaffet deg en oversikt over nyoppdelingen av regionen etter 1. verdenskrig og de konfliktene som utspilte seg både innad i landene og på regionalt nivå i perioden etter at landene ble selvstendige

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet krever gode leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot MØNA1503 – Midtøsten- og Nord-Afrikas historie (nedlagt)

Emnet overlapper ikke mot MØNA2503 – Modern Turkey: Politics, Cultures, People.

Undervisning

Forelesninger og seminarer:

  • Forelesninger: 2 timer i uken 
  • Seminarundervisning: 4 seminarer i semesteret

Seminarundervisningen er anbefalt, men ikke obligatorisk. Dersom du velger seminarundervisning forplikter du deg til å delta og bidra i aktivitetene på seminarene. Viss du ikke ønsker å følge en seminargruppe aktivt, må du velge seminargruppe 5 - ingen seminarundervisning i Studentweb. 

Obligatorisk aktivitet

  • Obligatorisk flervalgsprøve i Canvas
    Informasjon om flervalgsprøven og innleveringsfrist vil bli gitt i undervisningen og i Canvas. Du må levere prøven til gjeldende frist, og er selv ansvarlig for å sette deg inn i kravene for de obligatoriske aktivitetene. 

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å sjekke at du har fått alt godkjent.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

4-timers skoleeksamen

Du må oppfylle kravet til obligatorisk aktivitet for å kunne gå opp til eksamen.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

 Les mer om digital skoleeksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk