MØNA1505 – Midtøstens moderne historie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i Midtøstens historie fra ca. 1750 til i dag. Det dekker geografisk den arabiske verden fra Marokko i vest til Irak og Den arabiske halvøy i øst, samt Tyrkia, Iran og Israel.

Hva lærer du?

Har du fulgt undervisningen og lest pensum, forventes du å:

  • ha fått bakgrunnskunnskap om viktige politiske, sosiale, økonomiske, og idéhistoriske forhold som preget Midtøsten i tidlig moderne tid
  • ha tilegnet deg innsikt i moderniseringsprosessene som forandret regionen på 1800-tallet
  • fått kjennskap til hvordan området direkte eller indirekte ble underlagt de europeiske stormaktene, og hvordan stater og intellektuelle reagerte på europeisk imperialisme
  • ha skaffet deg en oversikt over nyoppdelingen av regionen etter 1. verdenskrig og de konfliktene som utspilte seg innad i landene og på regionalt nivå i perioden etter at landene ble selvstendige

Emnet legger vekt på hvordan politisk og ideologisk dynamikk henger sammen med den samfunnsmessige og økonomiske utviklingen.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det er anbefalt å ta MØNA1000 – Midtøsten: Permanent krise? Hvordan forstå Midtøsten før man begynner på dette emnet.

Emnet krever gode leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot MØNA1503 – Midtøsten- og Nord-Afrikas historie (nedlagt)

Emnet overlapper ikke mot MØNA2503 – Modern Turkey: Politics, Cultures, People.

Undervisning

Undervisningen strekker seg over hele semesteret. Det tilbys 2 timers forelesninger over 12 uker. Forelesningene baserer seg på pensum og forbereder den obligatoriske kvalifiseringsoppgaven midtveis i semesteret, samt endelig eksamen ved slutten av semesteret. I tillegg tilbys det seminarundervisning. Det er anbefalt, men ikke obligatorisk, å følge seminarundervisning. Studenten må velge seminargruppe aktivt. Ønsker du å følge seminarundervisning, velger du seminargruppe 1, 2 eller 3. Ønsker du ikke å følge seminarundervisning, velger du seminargruppe 4 - ingen seminarundervisning. Studenter som velger seminarundervisning forplikter seg til å delta i og bidra til aktiviteten på seminarene.

Obligatorisk aktivitet

For å kunne gå opp til eksamen, må studenten bestå en flervalgsprøve som blir gitt i Canvas. Denne vil bli gitt i andre halvdel av semesteret. Ved "ikke bestått" på første forsøk gis et nytt forsøk ca. en uke senere.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF Her kan du også lese om hvordan man søker om gyldig fravær ved obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Du må ha godkjent obligatorisk aktivitet (se under Undervisning) for å kunne gå opp til eksamen

Emnet evalueres med en digital skoleeksamen av 4 timers varighet.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

 Les mer om digital skoleeksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk