40-gruppe – Bosnisk/kroatisk/serbisk (40BKSS)

Om emnegruppen

40-gruppen i bosnisk/serbisk/kroatisk språk kan inngå i en rekke bachelorprogram på HF- og SV-fakultetet. Det slaviske språket som snakkes i Bosnia-Hercegovina, Kroatia, Montenegro, Serbia og Kosovo ble tidligere kalt serbokroatisk/kroatoserbisk. I dag brukes de nasjonale navnene. Det fins mange dialekter, men skriftspråkene bygger på samme dialektgrunnlag. Pga. historiske forhold har det utviklet seg en god del forskjeller, særlig i ordforrådet. Det brukes to alfabeter, det latinske (kroater, bosnjaker og til dels serbere og montenegrinere) og det kyrilliske (serbere og montenegrinere). Det viser at språkområdet har mottatt kulturimpulser både fra Sentral-Europa og Balkan. Til sammen fins det ca. 18 millioner språkbrukere i disse landene, og betydelige grupper i andre land og verdensdeler. Språkområdet er det sentrale og største på Balkan og er viktig pga den rolle utviklingen på Balkan har spilt i nyere tid. Det fins en rik litteratur, til dels fra renessansen, også en rik folkediktning, og en spennende moderne litteratur og kultur generelt.


Læringsutbytte
Emnegruppen gir en innføring i språkstrukturen og setter studentene i stand til å forstå enkle sakprosatekster og litterære tekster på bosnisk, kroatisk, montenegrinsk og serbisk, og gir et grunnlag for videre studium av språket.


Oppbygging og gjennomføring
Emnegruppen består av to obligatoriske emner og to valgfrie emner på tilsammen 40 studiepoeng.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

20 studiepoeng velges blant følgende emner:

Annet