40-gruppe – Norrøn filologi (40NFI)

Om emnegruppen

Etter å ha fullført 40-gruppen skal studenten kunne fortolke og formidle norrøn tradisjon og kultur både språklig og litterært, gjennom å:

 • kjenne strukturen i norrønt språk
 • kjenne hovedlinjene i språkutviklingen fra urnordisk til norrønt
 • kunne forstå og analysere en ukjent norrøn tekst ved hjelp av ordbok
 • ha oversikt over den norrøne litteraturen
 • ha oversikt over de middelalderlige tekstlige kildene til norsk og islandsk historie
 • kunne med hjelpemidler ta seg fram i en unormalisert kildetekst
 • kunne anvende grunnleggende kildekritikk på materialet

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner (30 stp.):

 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException

Valgfrie emner (10 stp.):

 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • NFI2XXX - Norrøne studier 2 (nytt emne)
 • Error: java.lang.NullPointerException

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Opptak til masterstudier

Emnegruppen kan utvides til Error: java.lang.NullPointerException som utgjør det faglige kravet for opptak til masterprogrammet Error: java.lang.NullPointerException.

Annet