NFI2240 – Norrøn poesi og juridiske tekster

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet inneholder gjennomgåelse av et utvalg normalisert og unormalisert norrøn poesi og juridiske tekster på originalspråket. Det gis en innføring i metrikk og skaldespråk. Både eddadikt og skaldedikt er representert. Det gis en innføring i oppbyggingen av juridiske tekster, diplom, lover og jordebøker med teksteksempler.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet,

  • kjenner du de to hovedtypene av norrøn poesi
  • kan du bedre lese og tolke norrøn poesi
  • er du kjent med ulike typer juridiske tekster
  • vet du hvordan diplomer er bygd opp og har trening i å analysere slike tekster
  • har du kjennskap til det norrøne lovmaterialet og til jordebøkene.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

NFI1101 – Norrøn grammatikk og eldre språkhistorie. Ta kontakt med studiekonsulenten dersom du har tilsvarende kunnskap fra annet lærested.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at studenten har fullført NFI1320 – Norrøn litteratur 1 (Nordisk litteratur fram til 1500).

Det er også en fordel om studenten har fullført NFI2130 – Norrøn prosa, Norrøn prosa.

Undervisning

På dette emnet gis 36 timer seminarundervisning.

Kvalifiseringsoppgaven er en mappe som består av 10 kortere filologiske oppgaver. Studentene får oppgaver til hver uke (14 uker undervisning), og det er obligatorisk å levere minst 10 av disse. Oppgavene skal leveres inn til bestemte frister hver uke og blir diskutert i undervisningen. Minst 8 av 10 innleveringer må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste gangene emnet tilbys.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av en 3-dagers hjemmeeksamen i slutten av semesteret.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk